Årsredovisning 2017

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för 2017.

Delårsrapport juli-september 2018

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden juli-september 2018, tisdagen den 23 oktober

Delårsrapport april-juni 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat delårsrapport för perioden april-juni 2018

Årsstämma 2018

Gunnebo AB:s årsstämma ägde rum den 12 april 2018 i Göteborg.

Gunnebo Group Investor Relations