Årsredovisning 2017

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för 2017.

Delårsrapport juli-september 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat delårsrapport för perioden juli-september 2018

Kapitalmarknadsdag

Gunnebos kapitalmarknadsdag 2018 ägde rum i Stockholm den 15 november.

Delårsrapport juli-september 2018

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden juli-september 2018, tisdagen den 23 oktober

Årsstämma 2018

Gunnebo AB:s årsstämma ägde rum den 12 april 2018 i Göteborg.

Gunnebo Group Investor Relations