Årsredovisning 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för 2018.

Årsstämma 2019

Gunnebo AB:s årsstämma hölls den 11 april 2019 i Göteborg.

Delårsrapport för januari-mars

Gunnebo-koncernen har publicerat delårsrapport för januari-mars 2019

Delårsrapport för januari-mars

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för januari-mars 2019, fredagen den 26 april

Kapitalmarknadsdag

Gunnebos kapitalmarknadsdag 2018 ägde rum i Stockholm den 15 november.

Gunnebo Group Investor Relations