Årsredovisning 2017

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för 2017.

Bokslutskommuniké för 2018

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018, onsdagen den 6 februari

Bokslutskommuniké för 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018

Kapitalmarknadsdag

Gunnebos kapitalmarknadsdag 2018 ägde rum i Stockholm den 15 november.

Årsstämma 2018

Gunnebo AB:s årsstämma ägde rum den 12 april 2018 i Göteborg.

Gunnebo Group Investor Relations