Årsredovisning 2017

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för 2017.

Delårsrapport april-juni 2018

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2018, torsdagen den 19 juli

Delårsrapport januari-mars 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat delårsrapport för perioden januari-mars 2018.

Årsstämma 2018

Gunnebo AB:s årsstämma ägde rum den 12 april 2018 i Göteborg.

Gunnebo Group Investor Relations