Bokslutskommuniké för 2018

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018, onsdagen den 6 februari

Årsstämma 2019

Gunnebo AB:s årsstämma hålls den 11 april 2019 i Göteborg.

Årsredovisning 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för 2018.

Bokslutskommuniké för 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018

Kapitalmarknadsdag

Gunnebos kapitalmarknadsdag 2018 ägde rum i Stockholm den 15 november.

Gunnebo Group Investor Relations