Årsredovisning 2018

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för 2018.

Delårsrapport för april-juni

Gunnebo-koncernen har publicerat delårsrapport för april-juni 2019

Nyemission

Gunnebo har publicerat prospektet till nyemissionen 2019.

Extra bolagsstämma 2019

Gunnebo AB höll en extra bolagsstämma den 26 augusti i Göteborg.

Delårsrapport för april-juni

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för april-juni 2019, fredagen den 19 juli

Gunnebo Group Investor Relations