Kapitalmarknadsdag 2017

Gunnebos kapitalmarknadsdag 2017 ägde rum i Stockholm den 23 november.

Bokslutskommuniké 2017

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommuniké för 2017 den 2 februari

Årsstämma 2018

Gunnebo AB:s årsstämma äger rum den 12 april 2018 i Göteborg.

Bokslutskommuniké 2017

Gunnebo-koncernen har publicerat bokslutskommuniké för 2017.

Gunnebo Group Investor Relations