Delårsrapport juli-september 2017

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden juli-september 2017 den 25 oktober.

Kapitalmarknadsdag 2017

Gunnebos kapitalmarknadsdag 2017 ägde rum i Stockholm den 23 november.

Delårsrapport juli-september 2017

Gunnebo-koncernen har publicerat rapporten för det tredje kvartalet 2017.

Årsstämma 2017

Gunnebo AB:s årsstämma ägde rum den 5 april 2017 i Göteborg.

Gunnebo Group Investor Relations