Delårsrapport april-juni 2017

Gunnebo-koncernen har publicerat rapporten för det andra kvartalet 2017.

Hållbarhetsrapport

Gunnebo-koncernen har publicerat sin första hållbarhetsrapport.

Delårsrapport april-juni 2017

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden april-juni 2017 den 19 juli.

Årsstämma 2017

Gunnebo AB:s årsstämma ägde rum den 5 april 2017 i Göteborg.

Gunnebo Group Investor Relations