Årsredovisning 2016

Gunnebo-koncernen har publicerat årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

Delårsrapport januari-mars 2017

Gunnebo-koncernen har publicerat rapporten för det första kvartalet 2017.

Årsstämma 2017

Gunnebo AB:s årsstämma ägde rum den 5 april 2017 i Göteborg.

Bokslutskommuniké 2016

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för 2016 den 2 februari.

Gunnebo Group Investor Relations