Delårsrapport för juli-september

Gunnebo-koncernen har publicerat delårsrapporten för juli-september 2019
Aktien

Aktiekurs

0.42%

Sedan november 12, 2019 17:29 CET

Det här är Gunnebo

Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsprodukter inom kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll och integrerad säkerhet.