OM OSS

Varumärken

Förutom varumärket Gunnebo har Gunnebo-koncernen en stark portfölj av ytterligare varumärken som används till specifika produktlinjer på utvalda marknader. Koncernens varumärkesstrategi definierar profilen och positioneringen för vart och ett av dessa varumärken och avgör hur de ska användas för att generera mest värde.

Varumärket Gunnebo

Ursprung

Gunnebo är namnet på en by i sydöstra Sverige. Här öppnades en liten smedja av Hans Hultman 1764 som sedan växte till ett stort metallbearbetningsföretag. När denna verksamhet förvärvades av ett riskkapitalbolag på 1990-talet valdes namnet Gunnebo för att representera det som blev Gunnebo-koncernen och Gunnebos varumärke inom säkerhetsbranschen.

Varumärket Gunnebos värderingar

Gunnebo som varumärke är en lyhörd expert som vägleder sina kunder till att uppnå sina mål. Genom kompetens, erfarenhet och engagemang erbjuder Gunnebo insikt, trygghet och affärsmässig framgång. Tillsammans bygger dessa värden upp ett förtroende hos Gunnebos målkunder och skapar därmed ett starkt och pålitligt varumärke.
Affärsområde: Entrance Control och delar av Cash Management och Safe Storage 

Erbjuder: Fullständigt sortiment för tillträdeskontroll, sluten kontanthantering och utvalda kontanthanteringsprodukter, automatiserade säkerhetsskåp och säkerhetsskåp för uttagsautomater 

Ursprung: 1764, Sweden 

Viktiga marknader: Den globala marknaden

Webbplats: www.gunnebo.com


Varumärkesportfölj
Affärsområde: Safe Storage 

Erbjuder: Säkerhetsskåp och valv Ursprung: 1818, England 

Gunnebos portfölj: Sedan 2000 

Viktiga marknader: Storbritannien, Sydostasien, Nordeuropa 

Webbplats: www.chubbsafes.com 

Affärsområde: Safe Storage 

Erbjuder: Säkerhetsskåp 

Ursprung: 1932, Indien 

Gunnebos portfölj: Sedan 2000

Viktig marknad: Indien 

Webbplats: www.steelage.com  

Affärsområde: Safe Storage 

Erbjuder: Säkerhetsskåp, drive-up-system 

Ursprung: 1967, USA

Gunnebos portfölj: Sedan 2012 

Viktig marknad: USA 

Webbplats: www.hamiltonsecuritysolutions.com 

Affärsområde: Safe Storage 

Erbjuder: Säkerhetsskåp och valv Ursprung: 1886, Sverige 

Gunnebos portfölj: Sedan 1994 

Viktiga marknader: Tillväxtmarknader 

Webbplats: www.rosengrens.com 

Affärsområde: Cash Management 

Erbjuder: Kontantdeponeringssystem 

Ursprung: 1988, Spanien 

Gunnebos portfölj: Sedan 2015 

Viktiga marknader: Spanien, Mellanöstern 

Webbplats: www.sallen.es 

Affärsområde: Integrated Security 

Erbjuder: Brandsäkerhetsutrustning 

Ursprung: 1905, Indien 

Gunnebos portfölj: Sedan 2000 

Viktig marknad: Indien

Webbplats: www.minimax.co.in


 

Affärsområde: Integrated Security 

Erbjuder: Områdesskydd för högriskanläggningar 

Ursprung: 1951, Tyskland 

Gunnebos portfölj: Sedan 2004 

Viktiga marknader: Mellanöstern, Indien 

Webbplats: www.elkosta.com

 

 

Affärsområde: Entrance Control

Erbjudande: System för passage- och tillträdeskontroll, inklusive mjukvara

Ursprung: 1990, Tjeckien

Gunnebo portfölj: Sedan 2019

Viktiga marknader: Globalt

Websbplats: www.cominfo-trade.com