Erbjudande

Entrance Control

Kontroll av tillträde vid viktiga entrépunkter

Erbjuder lösningar som skyddar människor, tillgångar och byggnader genom att kontrollera tillträdet med hjälp av passagespärrar och detekteringssystem.

MISSION

Att tillhandahålla innovativa system för tillträdeskontroll som är utformade för en intuitiv användarupplevelse.

VISION

Att forma framtidens hantering av personflöden.

MARKNADSSEGMENT

Offentliga och kommersiella byggnader, arenor, högriskanläggningar, tunnelbanor, flygplatser.

VARUMÄRKEN

Gunnebo

elkosta

Cominfo

Safe Storage

Skyddar värdefulla föremål från inbrott, brand och explosion

Erbjuder lösningar som skyddar data, kontanter och andra värdesaker från dataintrång, inbrott, brand och explosion samt säkerställer att lagstiftningen efterlevs.

MISSION

Att skydda värdesaker och ge trygghet i hemmet, på jobbet och på fritiden.

VISION

Att tillhandahålla bästa skyddet för värdesaker genom branschledande innovation.

MARKNADSEGMENT

Bank, offentlig sektor (skolor, sjukhus, högriskanläggningar), bostäder, (värdesaker, internetleveranser, dataskydd), kontor (IT-utrustning och servrar, skydd av information), detaljhandel (speciellt butiker som säljer lyxvaror), logistik (stöldbegärligt gods, narkotikaklassade läkemedel), lager för varor med högt värde eller hög risk (till exempel läkemedel).

VARUMÄRKEN

Gunnebo 

Chubbsafes

Steelage

Hamilton

Rosengrens

Cash Management

Skapar en effektiv och säker kontantcykel

Erbjuder lösningar som underlättar flödet av kontanter och relaterad information i ekosystemet mellan detaljhandeln, värdetransportföretag och banker med en mjukvaruplattform som bas.

MISSION

Att erbjuda kostnadseffektiva och säkra lösningar genom innovativa affärsmodeller.

VISION

Att leda och utveckla kundens framtida betalningscykel genom att erbjuda bästa möjliga upptid och trygghet.

MARKNADSEGMENT

Detaljhandel, bank, andra företag som hanterar kontanter.

VARUMÄRKEN

Gunnebo

Sallén

Hamilton 

PRESS

Bildgalleri