ANSVAR

Inköp

Målsättningen med inköp inom Säkerhetskoncernen Gunnebo är att stödja affärsmålen och förbättra bolagets marginaler och konkurrenskraft.

Riskhantering

Alla Gunnebo-anställda som godkänner ett inköp ska beakta relevanta riskfaktorer och vid behov vidta lämpliga åtgärder för att minska dessa risker.

Sådana risker är:

  • leveransvolymrisk
  • leveranskvalitetsrisk
  • teknisk risk
  • leveransprisrisk
  • miljörisk
  • ekonomisk risk
  • valutarisk
  • etiska risker

Leverantörer

Koncernen strävar efter att arbeta med de mest konkurrenskraftiga leverantörerna vad gäller kostnad, service och kvalitet.

Alla Koncernens leverantörer förväntas följa Gunnebos uppförandekod och alla Gunnebos miljökrav.