KONTAKT

Åke Bengtsson

CFO

Johan på Gårdas gata 7

412 50 Göteborg

Sverige

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Gunnebo AB (publ) äger rum onsdagen den 16 december 2020.
​BOLAGSSTYRNING

Styrningsstruktur

Säkerhetskoncernen Gunnebos moderbolag är Gunnebo AB, ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.



Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ OMX Stockholm ABs Regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalanden.



 


Gunnebo-Corporate-Governance-Structure


Koncernen styrs också utifrån vissa interna dokument, inklusive bolagsordningen och koncernens uppförandekod.