ÅRSSTÅMMOR

Årsstämma 2020

 

Gunnebos årsstämma kommer att hållas klockan 16.00 tisdag den 21 April på Elite Park Avenue Hotel in Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste senast onsdagen den 15 april 2020 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden samt senast onsdagen den 15 april 2020, helst före klockan 16:00, ha  anmält sitt deltagande till stämman, antingen via  www.gunnebogroup.com, till postadress Gunnebo AB, Box 5181,  402 26 Göteborg eller per telefon 010-209 50 00. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, ha omregistrerat aktierna i eget namn senast den 15 april 2020.

 

Dokument

Arkiv

Här hittar du länkar till olika arkiv.