BOLAGSSTYRNING

Koncernledning

Stefan Syrén VD och Koncernchef, SVP Business Unit Safe Storage, SVP Business Unit Other Business 

Åke Bengtsson Group Chief Financial Officer

Christian Carlsson SVP Human Resources & Hållbarhet 

Christian Weisser SVP Business Unit Cash Management

 

 

VD och Koncernchef, SVP Business Unit Safe Storage, SVP Business Unit Other Business 

Stefan Syrén

Anställd: 2018

Född: 1966

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: MSc Chemical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Procter & Gamble; Papyrus, COO; Alliance Healthcare Deutschland, CEO

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Spakera Holding AB.

Group Chief Financial Officer

Åke Bengtsson

 

Anställd: 2020

Född: 1963

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Executive MBA, CBS-SIMI, Köpenhamn 

Professionell bakgrund: Koncernchef och CFO, Haldex. CFO, PartnerTech och Cardo Entrance Solutions

Styrelseuppdrag: – 

SVP Human Resources & Hållbarhet

Christian Carlsson

Anställd: 2016

Född: 1975

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Human Resources Management från Bournemouth University

Professionell bakgrund: SVP Human Resources Papyrus, Director Global HR Operation Damco, Head of HR Damco Nordic, Baltic och Russia, Compensation and Benefit Manager Volvo Car Corporation

Styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i KC Ekonomikonsult AB

  

SVP Business Unit Cash Management

Christian Weisser

Anställd: 2019

Född: 1966

Medborgarskap: Tysk

Utbildning: Examen i företagsekonomi vid Nixdorf Computer AG

Professionell bakgrund: Ledande positioner inom Diebold Nixdorf, senast som SVP och Managing Director för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika

Styrelseuppdrag: Ledamot i planfocus software GmbH Advisory Board