BOLAGSSTYRNING

Koncernledning

Stefan Syrén VD och Koncernchef, SVP Business Unit Safe Storage

Susanne Larsson Group Chief Financial Officer

Christian Carlsson SVP Human Resources & Hållbarhet

Karin Wallström Nordén SVP Marketing & Communicationss

 

Robert Hermans Vice VD och Stf Koncernchef, SVP Business Unit Entrance Control

Christian Weisser SVP Business Unit Cash Management

 

Sacha de La Noë SVP Asia-Pacific, Middle East & Africa

Daniel Schroeder SVP Americas

VD och Koncernchef, SVP Europe, SVP Business Unit Safe Storage, SVP Business Unit Integrated Security

Stefan Syrén

Anställd: 2018

Född: 1966

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: MSc Chemical Engineering, Chalmers

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Procter & Gamble; Papyrus, COO; Alliance Healthcare Deutschland, CEO

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Spakera Holding AB.

Aktieinnehav: 80 000 aktier och 50 000 köpoptioner

Group Chief Financial Officer

Susanne Larsson

Anställd: 2015

Född: 1968

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom inom redovisning och finansiering, Karlstads universitet

Professionell bakgrund: SKF Industrial Market, Strategic Industries Division Controller, SKF Group Chief Accountant, SKF Group Controller och SKF UNITE Programme Director

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Mercuri Urval KMR AB. Styrelsesuppleant i Jens Patrick Ekonomi AB.

Innehav: 17 200 aktier

SVP Human Resources & Hållbarhet

Christian Carlsson

Anställd: 2016

Född: 1975

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Human Resources Management från Bournemouth University

Professionell bakgrund: SVP Human Resources Papyrus, Director Global HR Operation Damco, Head of HR Damco Nordic, Baltic och Russia, Compensation and Benefit Manager Volvo Car Corporation

Styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i KC Ekonomikonsult AB.

Innehav: -

Vice VD och Stf Koncernchef, SVP Business Unit Entrance Control

Robert Hermans

Anställd: 1996

Född: 1968

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet och MBA HHS. 

Professionell bakgrund: Landschef Gunnebo South Africa, chef Gunnebo Lifting, VD Cargo Control Systems (Sydafrika) och andra ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning inom Gunnebo Industrier-koncernen.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Tsar Media AB och Satpack Travel

Innehav: 35 000 aktier

SVP Asia-Pacific, Middle East & Africa

Sacha de La Noë

Anställd: 2005

Född: 1970

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom, Warwick Business School, UK

Professionell bakgrund: Regionchef för Gunnebo i Sydostasien, Chef Gunnebo Global ATM samt ledande finansbefattningar inom Gunnebo, Wilson Logistics Group, Oriflame, Alfort & Cronholm Group

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i KrisMa AB

Innehav: 17 104 aktier

SVP Americas

Daniel Schroeder

Anställd: 2016

Född: 1964   

Medborgarskap: Amerikanskt

Utbildning: Kandidatexamen i Ekonomi, Xavier University, Cincinnati, US

Professionell bakgrund: Vice President Sales Nordamerika på Tyco Integrated Security och Vice President Core Commercial Sales Nordamerika på ADT Security Services

Styrelseuppdrag: -

Innehav: 21 600 aktier

SVP Marketing & Communications

Karin Wallström Nordén

Anställd: 2003

Född: 1978

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Redovisning från Handelshögskolan i Göteborg, Journalistexamen

Professionell bakgrund: Informationsdirektör på Gunnebo, ekonomijournalist

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Gigger AB och Sweden-India Business Council (SIBC).

Innehav: 6 600 aktier

SVP Business Unit Cash Management

Christian Weisser

Anställd: 2019

Född: 1966

Medborgarskap: Tysk

Utbildning: Examen i företagsekonomi vid Nixdorf Computer AG

Professionell bakgrund: Ledande positioner inom Diebold Nixdorf, senast som SVP och Managing Director för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika

Styrelseuppdrag: Ledamot i planfocus software GmbH Advisory Board

Innehav: 40 000 aktier