BOLAGSSTYRNING

Koncernledning

Stefan Syrén VD och Koncernchef, SVP Business Unit Safe Storage, SVP Business Unit Other Business 

Åke Bengtsson Group Chief Financial Officer

Christian Carlsson SVP Human Resources & Hållbarhet

Robert Hermans Vice VD och Stf Koncernchef, SVP Business Unit Entrance Control

Christian Weisser SVP Business Unit Cash Management

Koncernledningens aktie- och optionsinnehav uppdaterat per 5 november 2020. 

 

VD och Koncernchef, SVP Business Unit Safe Storage, SVP Business Unit Other Business 

Stefan Syrén

Anställd: 2018

Född: 1966

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: MSc Chemical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Procter & Gamble; Papyrus, COO; Alliance Healthcare Deutschland, CEO

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Spakera Holding AB.

Aktieinnehav: 140 000 aktier, 250 000 köpoptioner och 350 000 teckningsoptioner 

Group Chief Financial Officer

Åke Bengtsson

 

Anställd: 2020

Född: 1963

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Executive MBA, CBS-SIMI, Köpenhamn 

Professionell bakgrund: Koncernchef och CFO, Haldex. CFO, PartnerTech och Cardo Entrance Solutions

Styrelseuppdrag: – 

Innehav: 15 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner 

SVP Human Resources & Hållbarhet

Christian Carlsson

Anställd: 2016

Född: 1975

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Human Resources Management från Bournemouth University

Professionell bakgrund: SVP Human Resources Papyrus, Director Global HR Operation Damco, Head of HR Damco Nordic, Baltic och Russia, Compensation and Benefit Manager Volvo Car Corporation

Styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i KC Ekonomikonsult AB

Innehav: 50 000 teckningsoptioner 

Vice VD och Stf Koncernchef, SVP Business Unit Entrance Control

Robert Hermans

Anställd: 1996

Född: 1968

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet och MBA HHS

Professionell bakgrund: Landschef Gunnebo South Africa, chef Gunnebo Lifting, VD Cargo Control Systems (Sydafrika) och andra ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning inom Gunnebo Industrier-koncernen

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Tsar Media AB och Satpack Travel

Innehav: 55 000 aktier, 200 000 köpoptioner och 200 000 teckningsoptioner 

SVP Business Unit Cash Management

Christian Weisser

Anställd: 2019

Född: 1966

Medborgarskap: Tysk

Utbildning: Examen i företagsekonomi vid Nixdorf Computer AG

Professionell bakgrund: Ledande positioner inom Diebold Nixdorf, senast som SVP och Managing Director för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika

Styrelseuppdrag: Ledamot i planfocus software GmbH Advisory Board

Innehav: 90 000 aktier, 200 000 köpoptioner och 150 000 teckningsoptioner