BOLAGSSTYRNING

Koncernledning

Stefan Syrén VD och Koncernchef, SVP Business Unit Safe Storage, SVP Business Unit Other Business 

Åke Bengtsson Group Chief Financial Officer

Christian Carlsson SVP Human Resources & Hållbarhet

Robert Hermans Vice VD och Stf Koncernchef, SVP Business Unit Entrance Control

Christian Weisser SVP Business Unit Cash Management

 

VD och Koncernchef, SVP Business Unit Safe Storage, SVP Business Unit Other Business 

Stefan Syrén

Anställd: 2018

Född: 1966

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: MSc Chemical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Procter & Gamble; Papyrus, COO; Alliance Healthcare Deutschland, CEO

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Spakera Holding AB.

Group Chief Financial Officer

Åke Bengtsson

 

Anställd: 2020

Född: 1963

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Executive MBA, CBS-SIMI, Köpenhamn 

Professionell bakgrund: Koncernchef och CFO, Haldex. CFO, PartnerTech och Cardo Entrance Solutions

Styrelseuppdrag: – 

SVP Human Resources & Hållbarhet

Christian Carlsson

Anställd: 2016

Född: 1975

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Human Resources Management från Bournemouth University

Professionell bakgrund: SVP Human Resources Papyrus, Director Global HR Operation Damco, Head of HR Damco Nordic, Baltic och Russia, Compensation and Benefit Manager Volvo Car Corporation

Styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i KC Ekonomikonsult AB

Vice VD och Stf Koncernchef, SVP Business Unit Entrance Control

Robert Hermans

Anställd: 1996

Född: 1968

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet och MBA HHS

Professionell bakgrund: Landschef Gunnebo South Africa, chef Gunnebo Lifting, VD Cargo Control Systems (Sydafrika) och andra ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning inom Gunnebo Industrier-koncernen

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Tsar Media AB och Satpack Travel

SVP Business Unit Cash Management

Christian Weisser

Anställd: 2019

Född: 1966

Medborgarskap: Tysk

Utbildning: Examen i företagsekonomi vid Nixdorf Computer AG

Professionell bakgrund: Ledande positioner inom Diebold Nixdorf, senast som SVP och Managing Director för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika

Styrelseuppdrag: Ledamot i planfocus software GmbH Advisory Board