Styrelse

Ordförande: Panu Routila

Styrelseledamöter: Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael JönssonMartin Svalstedt

Arbetstagarrepresentanter: Crister Carlsson, Micke Fridström

Styrelsens utskott

Ersättningsutskott fr.o.m. juni 2020

Panu Routila (ordförande), Mikael Jönsson och Martin Svalstedt
 

Revisionsutskott fr.o.m. juni 2020

Eva Elmstedt (ordförande), Panu Routila och Martin Svalstedt

Panu Routila Invald år: styrelseordförande sedan 2020

Född: 1964

Medborgarskap: finskt

Utbildning: Civilekonom

Huvudsysselsättning: Styrelsearbete

Professionell bakgrund: Tidigare befattningar inkluderar roller som verkställande direktör på Konecranes PLC och verkställande direktör för Ahlström Capital Oy. Tidigare styrelseordförande i Ahlstrom Oyj och Vacon Oyj samt styrelseledamot i Trelleborg AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Patria Oyj, Oriola OYJ, Fortaco OY och styrelseledamot i Conficap Oy och Ensto Group.

Innehav: –

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2019
Styrelsemöten:  | Ersättningsutskottet: – | Revisionsutskottet: 

Ersättning 2019: 

Anna Borg SaetherInvald år: 2017

Född: 1971

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Ekonomi och Statskunskap

Huvudsysselsättning: CFO Vattenfall

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Vattenfall och Klarna

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Cellmark AB och styrelsesuppleant i Maeterlinck AB.

Innehav: 3 750 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 14 | Revisionsutskottet: 6

Ersättning 2019: 270 000 kr

Charlotte BrogrenInvald år: 2012

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Teknologie doktor 

Huvudsysselsättning: Teknologichef Alimak Group AB

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom ABB, generaldirektör Vinnova

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i HMS Networks AB. Styrelseledamot i Stiftelsen för strategisk forskning.

Innehav: 3 750 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 12

Ersättning 2019: 255 000 kr

Eva ElmstedtInvald år: 2015

Född: 1960

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Kandidatexamen i Nationalekonom och Datavetenskap

Huvudsysselsättning: Styrelsearbete och investeringar

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Nokia, Ericsson, operatören 3 samt Semcon AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Proact IT Group AB, styrelsemedlem: Addtech AB, Arjo AB, Semcon AB, Smart Eye AB

Innehav: 11 983 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 16 | Revisionsutskottet: 6 (som ordförande)

Ersättning 2019: 320 000 kr

Mikael JönssonInvald år: 2000

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Högskolestudier i ekonomi

Huvudsysselsättning: VD Vätterledens Invest AB   

Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Lids Industri AB, Kopparbergs Bryggeri AB, Brovallsmacken AB och Tjugotjugonio AB. Styrelseledamot i Bådefluna Invest AB, Wipcore AB och Nordic E-Commerce Knowledge AB.

Innehav: 191 666 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: nej

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 16 | Ersättningsutskottet: 8 | Revisionsutskottet: 6

Ersättning 2019: 315 000 kr

Martin SvalstedtInvald år: 2003, ordförande 2008-2020, ledamot sedan 2020

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Civilekonom

Huvudsysselsättning: VD, Stena Adactum AB

Professionell bakgrund: CFO Capio AB, ledande finansiella befattningar inom Stora Enso och ABB

Övriga styrelseuppdrag: VD och styrelseledamot i Stena Adactum AB. Styrelseordförande Ballingslöv International AB och Stena Renewable AB. Vice styrelseordförande i Envac AB. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB (publ) och Svedbergs i Dalstorp AB.

Innehav: 255 738 aktier

Aktieoptioner: -

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: nej

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 16 (som ordförande) | Ersättningsutskottet: 9 (som ordförande)

Ersättning 2019: 500 000 kr

Arbetstagarrepresentanter

Crister CarlssonInvald år: 2019

Född: 1965

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: elteknisk utbildning

Övriga styrelseuppdrag: Bolagsman i Handelsbolag Terliz.

Innehav: -

Närvaro 2019:
Styrelsemöten: 12

Ersättning 2019: 38 700 kr 

Micke Fridström


Invald år: 2018

Född: 1964

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: El- och teleteknisk utbildning 

Övriga styrelseuppdrag: - 

Innehav: 1 250 aktier

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 14

Ersättning 2019: 38 700 kr