Styrelse

Ordförande: Bengt Maunsbach
Styrelseledamöter: Jens Browaldh, Jonatan Lund Kirkhoff, Henrik MuntheMartin Svalstedt
Arbetstagarrepresentanter: Crister Carlsson

Bengt Maunsbach

Invald år: styrelseordförande sedan 2020

Född: 1968

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm och University of Chicago Booth School of Business

Huvudsysselsättning: Investeringar och styrelsearbete

Professionell bakgrund: Partner Altor Equity Partners 2004-nuvarande, Principal Boston Consulting Group 1995-2004

Övriga styrelseuppdrag: Eleda Group, Trioplast, Realia Group, Opti Group. Altor Equity Partners

Jens Browaldh

Invald år: styrelseledamot sedan 2020

Född: 1985

Medborgarskap:
svensk

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm inklusive studier vid The Wharton School i USA

Huvudsysselsättning: Investment Director Altor Equity Partners AB

Professionell bakgrund: Altor Equity Partners AB 2011-

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Centralpoint, Flex IT, Ideal of Sweden, Orchid Orthopedics och RevolutionRace

Jonatan Lund KirkhoffInvald år: ledamot sedan 2020

Född: 1984

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Jur. kand. Lunds Universitet, 2010

Huvudsysselsättning: General Counsel Altor Equity Partners, VD Altor Fund Manager

Professionell bakgrund: Altor Equity Partners 2013-, Advokatfirman Vinge

Övriga styrelseuppdrag: Swedish Venture Capital Association

Henrik MuntheInvald år: ledamot sedan 2020

Född: 1976

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg

Huvudsysselsättning: Investment Director, Stena Adactum

Professionell bakgrund: Arbetat på Stena Adactum sedan 2002, dessförinnan inom Corporate Finance på SEB Enskilda

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stena Renewable AB

Martin Svalstedt

Invald år: ledamot sedan 2003, ordförande 2008-2020, ledamot sedan 2020

Född:
1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Civilekonom Huvudsysselsättning: Styrelsearbete

Professionell bakgrund: VD, Stena Adactum AB, CFO Capio AB, ledande finansiella befattningar inom Stora Enso och ABB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB (publ)

Arbetstagarrepresentanter

Crister Carlsson
Invald år: 2019

Född: 1965

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: elteknisk utbildning

Övriga styrelseuppdrag: Bolagsman i Handelsbolag Terliz.