Styrelse

Ordförande: Martin Svalstedt

Styrelseledamöter: Göran Bille, Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson

Arbetstagarrepresentanter: Crister Carlsson, Micke Fridström

Styrelsens utskott

Ersättningsutskott

Martin Svalstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Göran Bille 
 

Revisionsutskott 

Eva Elmstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Anna Borg Saether 

Ordförande

Martin SvalstedtInvald år: 2003, ordförande sedan 2008

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Civilekonom

Huvudsysselsättning: VD, Stena Adactum AB

Professionell bakgrund: CFO Capio AB, ledande finansiella befattningar inom Stora och ABB

Andra styrelseuppdrag: VD och styrelseledamot i Stena Adactum AB. Styrelseordförande Ballingslöv International AB och Stena Renewable AB. Vice styrelseordförande i Envac AB. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB (publ) och Svedbergs i Dalstorp AB.

Innehav: 255 738 aktier

Aktieoptioner: -

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: nej

Närvaro 2018
Styrelsemöten: 12 (som ordförande) | Ersättningsutskottet: 5 (som ordförande)

Ersättning 2017: 500 000 kronor

Styrelseledamöter

Göran BilleInvald år: 2008

Född: 1955

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Civilekonom

Huvudsysselsättning: Industriell rådgivare

Professionell bakgrund: VD och Koncernchef AB Lindex och Gina Tricot samt ledande befattningar inom H&M, bland annat VD för H&M Rowells, landschef för H&M i Sverige, divisionschef för H&M dam

Andra styrelseuppdrag:  Styrelseledamot i KappAhl AB (publ)

Innehav: 50 000 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2018
Styrelsemöten: 11 | Ersättningsutskottet: 5

Ersättning 2018: 280 000 kronor

Anna Borg SaetherInvald år: 2017

Född: 1971

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Ekonomi och Statskunskap

Huvudsysselsättning: CFO Vattenfall

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Vattenfall och Klarna

Andra styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i Maeterlinck AB.

Innehav: 3 000 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2018
Styrelsemöten: 12 | Ersättningsutskottet: 3

Ersättning 2018: 265 000 kronor

Charlotte BrogrenInvald år: 2012

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Teknologie doktor 

Huvudsysselsättning: Teknologichef Alimak Group AB

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom ABB, generaldirektör Vinnova

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i HMS Networks AB och Industrifonden. Styrelseledamot i Stiftelsen för strategisk forskning.

Innehav: 3 000 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2018
Styrelsemöten: 12

Ersättning 2018: 250 000 kronor

Eva ElmstedtInvald år: 2015

Född: 1960

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Kandidatexamen i Nationalekonom och Datavetenskap

Huvudsysselsättning: Styrelsearbete och investeringar

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Nokia, Ericsson, operatören 3 samt Semcon AB

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande Proact IT Group AB, styrelsemedlem: Addtech AB, Arjo AB, Semcon AB, Smart Eye AB

Innehav: 25 396 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2018
Styrelsemöten: 11 | Ersättningsutskottet: 7 (som ordförande)

Ersättning 2018: 300 000 kronor

Mikael JönssonInvald år: 2000

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Högskolestudier i ekonomi

Huvudsysselsättning: VD Vätterledens Invest AB   

Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Lids Industri AB, Kopparbergs Bryggeri AB, Brovallsmacken AB och Tjugotjugonio AB. Styrelseledamot i Bådefluna Invest AB, AB Trätälja, Wipcore AB och Nordic E-Commerce Knowledge AB.

Innehav: 153 333 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: nej

Närvaro 2018
Styrelsemöten: 12 | Ersättningsutskottet: 4 | Revisionsutskottet: 7

Ersättning 2018: 310 000 kronor

Arbetstagarrepresentanter

Crister CarlssonInvald år: 2019

Född: 1965

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: elteknisk utbildning

Andra styrelseuppdrag: Bolagsman i Handelsbolag Terliz.

Innehav: -

Micke Fridström


Invald år: 2018

Född: 1964

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: El teleteknisk, gymnasium

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Prinsessan. Innehavare av enskild firma Trångsunds Idéservice.

Innehav: 1 000 aktier

Närvaro 2018
Styrelsemöten: 10

Ersättning 2018: 38 700 SEK