Styrelse

Ordförande: Håkan Karlsson
Styrelseledamöter: Bengt Maunsbach, Jens Browaldh, Martin Svalstedt, Jenny Sjödahl, Anders Wassberg, Anders Lindqvist
Arbetstagarrepresentanter: Crister Carlsson

Håkan Karlsson

Född: 1961

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilingenjör

Huvudsysselsättning: Senior advisor

Professionell bakgrund: Volvo Group, medlem i Företags ledningen med olika ansvar, VD Volvo Bussar, EVP med ansvar för

Affärsområde Volvo CE, Volvo Bussar, Volvo Penta, Militär försäljning, VD Trucks Asia inklusive JV Dong Feng vice chairman och

JV Volvo-Eicher Chairman

Övriga styrelseuppdrag: Haldex AB , Vice Ordförande, TitanX AB , Styrelseledamot

Bengt Maunsbach

Invald år: styrelsemedlem sedan 2020

Född: 1968

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm och University of Chicago Booth School of Business

Huvudsysselsättning: Investeringar och styrelsearbete

Professionell bakgrund: Partner Altor Equity Partners 2004-nuvarande, Principal Boston Consulting Group 1995-2004

Övriga styrelseuppdrag: Eleda Group, Trioplast, Realia Group, Opti Group. Altor Equity Partners

Jens Browaldh

Invald år: styrelseledamot sedan 2020

Född: 1985

Medborgarskap:
svensk

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm inklusive studier vid The Wharton School i USA

Huvudsysselsättning: Investment Director Altor Equity Partners AB

Professionell bakgrund: Altor Equity Partners AB 2011-

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Centralpoint, Flex IT, Ideal of Sweden, Orchid Orthopedics och RevolutionRace

Martin Svalstedt

Invald år: ledamot sedan 2003, ordförande 2008-2020, ledamot sedan 2020

Född:
1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Civilekonom Huvudsysselsättning: Styrelsearbete

Professionell bakgrund: VD, Stena Adactum AB, CFO Capio AB, ledande finansiella befattningar inom Stora Enso och ABB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB (publ)

Jenny Sjödahl

Född: 1973

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola samt MBA i internationellt företagande från Uppsala universitet.

Huvudsysselsättning: VD för Westermo Network Technologies AB

Professionell bakgrund: ABB

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Nibe Industrier AB samt i Nolato AB (avgår vid årsstämman i maj 2021)

Anders Wassberg

Född: 1965

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola (MSc).

Huvudsysselsättning: CEO Stena Adactum AB

Professionell bakgrund: VD och koncernchef i Ballingslöv International, VD och koncernchef för AB Gustaf Kähr och CEO för Beijer Byggmaterial AB. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ballingslöv International AB, Svedbergs i Dalstorp AB och Kährs Holding AB samt styrelseledamot i Envac AB, Gunnebo AB och Inwido AB. Dessutom medlem i Stena Sphere Coordination Group.

Anders Lindqvist

Född: 1967

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring; Officersutbildning på Marinens Officershögskola

Huvudsysselsättning: VD och CEO, Mycronic AB (publ)

Professionell bakgrund: VD och koncernchef för Piab Group AB 2013 – 2019, Divisionschef för Atlas Copco 2007 – 2013, VD för Atlas Copco China 2006 – 2007, VD för Atlas Copco Nordic 2004 - 2006

Övriga styrelseuppdrag: Norican Group, Dafo Vehicle Fire Protection AB

Arbetstagarrepresentanter

Crister Carlsson
Invald år: 2019

Född: 1965

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: elteknisk utbildning

Övriga styrelseuppdrag: Bolagsman i Handelsbolag Terliz.