KARRIÄR

Kontinuerlig utveckling

 

Prestationsstyrning: IMPACT

Gunnebo vill skapa en prestationshantering som främjar och belönar goda prestationer.

Vår utvecklingssamtalsprocess gör det lättare att kunna anpassa individuella handlingsplaner till våra organisatoriska mål och hjälper dig vidare i karriären.

En effektiv prestationshantering anpassar chefernas och medarbetarnas arbete till målen för avdelningen och funktionen.

Du, din chef och organisationen är alla viktiga delar i det samspel som ska säkerställa prestationsplaneringen, medarbetarsamtalet, handledningen och medarbetarutvecklingen. 

Gunnebo DRIVE

En plattform för att hantera din utveckling på jobbet

Gunnebo använder en molnbaserad plattform för alla HR-processer, vilket möjliggör transparens, konsistens och noggrannhet vad det gäller matchning av prestanda med individuell utveckling under hela din karriär hos Gunnebo, samtidigt som du får större kontroll över ditt arbetsliv.

Gunnebo DRIVE är standarden för alla bolag inom Gunnebo för prestationsstyrning och utveckling.

Du får direkt tillgång till dina personliga uppgifter och den informationen som har delats med din chef via den gemensamma Gunnebo DRIVE-plattformen som fastställer dina affärs- och utvecklingsmål.

Gunnebo Drive innehåller även e-learning med en kurskatalog för personalutbildning samt ett belöningspaket för hantering av ersättning och förmåner.

Yrkesmässig utveckling

Challenger

För medarbetare i ledande positioner som oftast rapporterar till en medlem i koncernledningen. Fokuserar på att utveckla strategiskt affärsledarskap samt att ge en djup insikt i Gunnebos strategiska agenda.

Road to Growth

Riktar sig till mellanchefer. Fokuserar på att utveckla strategiska ledarskapkompetenser och att hitta nya sätt att få affären att växa.

ACE

Riktar sig till linjechefer. Målet är att säkerställa att de har rätt förutsättningar för att vara en bra chef, med fokus på kommunikation och att bygga arbetslag.