Styrelse

Ordförande: Martin Svalstedt

Styrelseledamöter: Göran Bille, Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson

Arbetstagarrepresentanter: Crister Carlsson, Micke Fridström

Styrelsens utskott

Ersättningsutskott fr.o.m. april 2019 

Martin Svalstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Göran Bille 
 

Revisionsutskott fr.o.m. april 2019 

Eva Elmstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Anna Borg Saether

Ordförande

Martin SvalstedtInvald år: 2003, ordförande sedan 2008

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Civilekonom

Huvudsysselsättning: VD, Stena Adactum AB

Professionell bakgrund: CFO Capio AB, ledande finansiella befattningar inom Stora Enso och ABB

Övriga styrelseuppdrag: VD och styrelseledamot i Stena Adactum AB. Styrelseordförande Ballingslöv International AB och Stena Renewable AB. Vice styrelseordförande i Envac AB. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB (publ) och Svedbergs i Dalstorp AB.

Innehav: 255 738 aktier

Aktieoptioner: -

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: nej

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 16 (som ordförande) | Ersättningsutskottet: 9 (som ordförande)

Ersättning 2019: 500 000 kr

Styrelseledamöter

Göran BilleInvald år: 2008

Född: 1955

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Civilekonom

Huvudsysselsättning: Industriell rådgivare

Professionell bakgrund: VD och Koncernchef AB Lindex och Gina Tricot samt ledande befattningar inom H&M, bland annat VD för H&M Rowells, landschef för H&M i Sverige, divisionschef för H&M dam

Övriga styrelseuppdrag:  Styrelseledamot i KappAhl AB (publ)

Innehav: 62 500 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 16 | Ersättningsutskottet: 9

Ersättning 2019: 285 000 kr

Anna Borg SaetherInvald år: 2017

Född: 1971

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Ekonomi och Statskunskap

Huvudsysselsättning: CFO Vattenfall

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Vattenfall och Klarna

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Cellmark AB och styrelsesuppleant i Maeterlinck AB.

Innehav: 3 750 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 14 | Revisionsutskottet: 6

Ersättning 2019: 270 000 kr

Charlotte BrogrenInvald år: 2012

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Teknologie doktor 

Huvudsysselsättning: Teknologichef Alimak Group AB

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom ABB, generaldirektör Vinnova

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i HMS Networks AB. Styrelseledamot i Stiftelsen för strategisk forskning.

Innehav: 3 750 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 12

Ersättning 2019: 255 000 kr

Eva ElmstedtInvald år: 2015

Född: 1960

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Kandidatexamen i Nationalekonom och Datavetenskap

Huvudsysselsättning: Styrelsearbete och investeringar

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Nokia, Ericsson, operatören 3 samt Semcon AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Proact IT Group AB, styrelsemedlem: Addtech AB, Arjo AB, Semcon AB, Smart Eye AB

Innehav: 11 983 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: ja

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 16 | Revisionsutskottet: 6 (som ordförande)

Ersättning 2019: 320 000 kr

Mikael JönssonInvald år: 2000

Född: 1963

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: Högskolestudier i ekonomi

Huvudsysselsättning: VD Vätterledens Invest AB   

Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Lids Industri AB, Kopparbergs Bryggeri AB, Brovallsmacken AB och Tjugotjugonio AB. Styrelseledamot i Bådefluna Invest AB, Wipcore AB och Nordic E-Commerce Knowledge AB.

Innehav: 191 666 aktier

Oberoende i förh. till bolaget: ja

Oberoende i förh. till ägarna: nej

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 16 | Ersättningsutskottet: 8 | Revisionsutskottet: 6

Ersättning 2019: 315 000 kr

Arbetstagarrepresentanter

Crister CarlssonInvald år: 2019

Född: 1965

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: elteknisk utbildning

Övriga styrelseuppdrag: Bolagsman i Handelsbolag Terliz.

Innehav: -

Närvaro 2019: 12

Ersättning 2019: 38 700 kr 

Micke Fridström


Invald år: 2018

Född: 1964

Medborgarskap: svenskt

Utbildning: El- och teleteknisk utbildning 

Övriga styrelseuppdrag: - 

Innehav: 1 250 aktier

Närvaro 2019
Styrelsemöten: 14

Ersättning 2019: 38 700 kr