Gunnebo och hållbarhet

"Gunnebos vision är att vara en världsledande leverantör av en säkrare framtid genom att leverera lösningar som skyddar individer, värdesaker och tillgångar."

"Att vara en ledande global leverantör innebär ett omfattande ansvar, bland annat att definiera hur affären ska genomföras."

"För Gunnebo är det självklart att arbeta med ett hållbart förhållningssätt i allt delar av verksamheten. Vi vill skapa och bevara en hållbar och etisk affär och stävar efter att minimera verksamhetens påverkan på miljön. Vi har ett långsiktigt förhållningssätt till hållbarhet med tydligt definierade mål."

"Vi har arbetat stegvis med vår hållbarhets agenda sedan 1997.Och vi kommer att fortsätta utvecklas steg för steg i nära dialog med våra viktigaste intressenter för att försäkra oss om att vi fokuserar på rätt aktiviteter."

Stefan Syrén, VD och Koncernchef