​INVESTERARE

Kapitalmarknadsdag 2018

Gunnebos kapitalmarknadsdag ägde rum i Stockholm torsdagen den 15 november. Den besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Sammanfattning

Dagen började med en strategisk uppdatering av Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange.

 

”Det moderna Gunnebo har vuxit fram genom ett antal förvärv, vilket gör att Koncernen idag har ett brett erbjudande med flera olika modeller hur vi går till marknaden. De flesta konkurrenter har ett starkt produktfokus, där Gunnebo under de senaste åren haft ett starkt fokus på geografi. För att få fart på tillväxten och lönsamheten kommer vi ha ett tydligare fokus på produkt framöver, vilket bland annat avspeglas i hur vi från den 19 juli är organiserade, styr och externt rapporterar vår verksamhet.”

“Den planerade avyttringen av verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg tillåter Koncernen att ta nästa steg mot ett tydligt produktfokus. Det gör att vi kan sätta kunden i centrum, få tydligare ägarskap genom hela organisationen, bättre utnyttja den kompetens som finns i verksamheten samt få prioritera tillväxt och innovation.”

Dagen fortsatte sedan med en strategisk uppdatering av affärsenheterna Safe Storage, Cash Management och Entrance Control, samt en finansiell uppdatering av koncernens Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson.