Finansiell kalender

​Tyst period

Tyst period infaller 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké.