​INVESTERARE

Aktieinformation

Gunnebo-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1994 och återfinns på listan NASDAQ Stockholm i segmentet Mid Cap och sektorn Industri.

Kortnamnet är GUNN och ISIN-koden SE0000195570.

Nedan finns aktuell börskurs för Gunnebo-aktien (uppdateras var 15:e minut).