KARRIÄR​

Ansvarsfull arbetsgivare

Gunnebo arbetar målmedvetet med att skapa en gemensam kultur av engagerade medarbetare som tar ansvar, samarbetar och har ett inkluderande arbetssätt. 

Vi har 4 200 anställda och ett flertal produktionsenheter runt om i världen. Vi följer gällande lagstiftning vad gäller arbetsrätt, miljöförordningar och arbetsmiljö.

Gunnebos mål är att vara en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter för alla medarbetare.

Som global arbetsgivare bär vi ansvaret att:

  • respektera vår anställdas rättigheter
  • tillhandahålla en säker och lämplig arbetsmiljö
  • erbjuda en jämlik arbetsmiljö med lika behandling för alla
  • främja utvecklingen av nya färdigheter för att säkerställa de anställdas arbetsglädje

Arbetsmiljö

Det är Gunnebos ansvar att se till att koncernen erbjuder en säker arbetsmiljö. Gunnebo kan inte acceptera att det inträffar några incidenter som kan leda till att en medarbetare blir allvarligt skadad. Därför lägger Gunnebo stor vikt vid att upprätthålla och förbättra villkoren för medarbetarnas hälsa och säkerhet vid tillverkningsenheterna.

I syfte att leva upp till sin ambitionsnivå genomför Gunnebo mätningar av olika nyckeltal, som definieras i OHSAS 18001.

Gunnebos målsättning är att alla större tillverkningsenheter ska vara certifierade enligt OHSAS 18001 för ledningssystem för arbetsmiljö. Vid utgången av 2019 var sju av nio enheter OHSAS 18001-certifierade.
RELATERADE LÄNKAR

Hållbarhet