KARRIÄR

Våra värden

Gunnebos grundstenar för prestation hjälper oss att skapa och leverera värde till våra kunder. 

Grundstenar för prestation

Våra grundstenar utgörs av de kärnkompetenser som alla Gunnebos medarbetare förutsätts ha.   

Grundstenarna utgör det fundament på vilket framgång kan skapas – både för företaget som helhet och på personlig nivå.

Mission & Vision

Mission

Koncernens mission är att skapa en säkrare värld.

Vision

Gunnebos vision är att vara en världsledande leverantör av en säkrare framtid.