Kommentar på de senaste dagarnas medierapportering om Gunnebo

Svenska medier rapporterade på tisdagen på nytt om det dataintrång som Gunnebo utsattes för, och som bolaget kommunicerade via ett pressmeddelande den 25 augusti. Som Gunnebo redan då konstaterade är händelsen ytterst beklaglig.

I rapporteringen på tisdagen antyds dock att bolaget inte ska ha känt till att data skulle ha kopierats vid intrånget. Denna uppgift är dock felaktig. Allt sedan dataintrånget upptäcktes har Gunnebo arbetat utifrån hypotesen att filer kan ha hamnat i orätta händer och därigenom beslutade bolaget några dagar in i intrånget att analysera data på servers runt om i världen.  Bolaget har på ett systematiskt sätt kommunicerat detta med berörda kunder lokalt. Under en senare fas beslutade sig brottslingarna för att ladda upp en viss del av Gunnebos stulna data på det s.k. Darknet även denna datamängd har analyserats vidare, vilket är ett pågående arbete.

”Självklart har vi känt till att filer som har sitt ursprung hos oss finns på Darknet och vi beklagar naturligtvis att så är fallet. Dessvärre är det på just det sättet som datorbrottslingar arbetar. Därför vill jag understryka att det för Gunnebo aldrig varit aktuellt att betala en lösensumma för att få filerna raderade. Det enda sättet att stävja den här sortens brottslighet är att de drabbade organisationerna inte faller till föga och betalar ut lösensummor”, Stefan Syrén, vd och koncernchef, Gunnebo.

Om du har frågor vänligen vänd dig till din kundkontakt på Gunnebo. För medieförfrågningar vänligen vänd er till Isabelle Ljunggren, isabelle.ljunggren@gunnebo.com, 010-209 50 99.