Upphovsrätt

Copyright © och varumärken

Gunnebo AB (publ.), dess dotterbolag och/eller licenstagare innehar upphovsrätten till innehållet på denna hemsida. All text, alla bilder och annat material på denna hemsida får inte återskapas, dupliceras, kopieras, omplaceras, distribueras, lagras eller på annat sätt exploateras utan ett på förhand utfärdat skriftligt tillstånd från Gunnebo AB. Undantaget är om så sker i icke-vinstdrivande privat syfte. Alla märken, varumärken och bolagslogotyper som visas på denna sida tillhör Gunnebo AB, dess dotterbolag och/eller licenstagare och får inte användas i något syfte utan ett på förhand utfärdat skriftligt tillstånd från Gunnebo AB.

Generell frånskrivning

Gunnebo AB och våra dotterbolag lägger ner vederbörlig ansträngning på att hålla informationen på sin hemsida korrekt och uppdaterad.

Vi kan inte garantera att informationen på vår hemsida är fullständigt komplett eller exakt - all information tillhandahålls "som om". Informationen på denna hemsida kan innehålla tekniska oriktigheter eller typografiska fel, och informationen som tillhandahålls på hemsidan kan ändras utan kungörelse eller förpliktelser.

Under inga omständigheter kommer Gunnebo AB, eller våra dotterbolag, av någon part kunna hålls ansvariga för skada (oavsett direkt, indirekt, speciell, betydande eller straffbar), användbarhet eller oförmåga att använda denna hemsida eller dess innehåll. Detta inkluderar även, utan begränsningar, all skada för förlust av vinst, avbrott i den löpande verksamheten, förlust av program eller annan data i ditt informationshanteringssystem eller liknande.