Gunnebo Group förvärvar italienska säkerhetsföretaget HC2

den 7 oktober 2021 12:32

Gunnebo har förvärvat det italienska företaget HC2, känt för sina entrélösningar för högsäkerhetsmiljöer och detaljhandeln. Förvärvet gör det möjligt för Gunnebo Entrance Control att utöka sitt kunderbjudande och stärka sin position som global tillverkare av entrélösningar för kontor och fastigheter, kollektivtrafik, högsäkerhetsmiljöer och detaljhandelsbranschen.

Gunnebokoncernen utser Sacha de La Noë till ny VD för Gunnebo Entrance Control

den 23 september 2021 10:00

Gunnebo har utsett Sacha de La Noë till ny VD för Gunnebo Entrance Control. Sacha de La Noë tillträder tjänsten i början av oktober. Han efterträder Robert Hermans.

Ny programvarusvit driver innovation inom ekosystemet för kontanter

den 8 juni 2021 11:00

Gunnebo lanserar app för tillträdeskontroll och kontorssäkerhet

den 11 maj 2021 10:00

Cash Logistik Security AG och Gunnebo Cash Management stärker sitt samarbete

den 20 april 2021 09:00

SafePay SCO möter ökad efterfrågan på självutcheckningskassor

den 23 februari 2021 08:00

Gunnebo Cash Management har lanserat SafePay Self-Checkout - en lösning som gör det möjligt för konsumenter att själva betala med sedlar och mynt vid självutcheckning.

Gunnebo levererar högteknologiska lösningar för infektionskontroll till Samsung Nordics

den 16 februari 2021 08:00

Gunnebo har levererat sina nya högteknologiska slussar för infektionskontroll och personalbeläggningshantering till Samsungs kontor i Norden, i samband med att efterfrågan på säkra arbetsförhållanden ökar när anställda återvänder till arbetet efter Covid-19.

Gunnebo intensifierar den europeiska tillväxtstrategin med fyra nya distributörer

den 3 februari 2021 08:00

Gunnebo framtidssäkrar sin position i Americas – investerar i toppmodern anläggning i USA

den 21 december 2020 08:00

Gunnebos nya toppmoderna anläggning i Milford, Cincinnati, Ohio kommer att ersätta de tre befintliga verksamheterna för Gunneboägda Hamilton. Investeringen innebär en rad affärsstrategiska fördelar som ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan samt stärkt kundupplevelse. Investeringen beräknas uppgå till cirka 180 Mkr och väntas vara färdigställd under slutet av 2021.

Avnotering av Gunnebo

den 24 november 2020 11:35

Gunnebo ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

den 18 november 2020 19:46

Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 18 november 2020 19:44

På begäran av GB HoldCo AB, org.nr 559246-2476 (”GB HoldCo”), som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629 (”Gunnebo”), innehar omkring 94,5 procent av totalt antal aktier och röster i Gunnebo, kallas aktieägarna i Gunnebo härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020.

Avtal tecknat om att sälja integratörsverksamheten för elektronisk säkerhet i Spanien och Portugal till Trablisa – möjliggör ytterligare fokus på Gunnebos kärnverksamhet

den 3 november 2020 08:45

Som en del av Gunnebos strategiska inriktning att fokusera på kärnverksamheten har Gunnebo tecknat avtal om att sälja den iberiska integratörsverksamheten för elektronisk säkerhet till det spanska säkerhetsbolaget Trablisa. Transaktionen förväntas slutföras senare i denna vecka.  

Förändring i Gunnebos koncernledning

den 2 november 2020 08:00

Robert Hermans har på egen begäran valt att lämna sin roll som vice vd för Gunnebo och SVP för affärsområdet Entrance Control för att anta nya utmaningar i en annan bransch.

Gunnebos delårsrapport juli-september 2020 offentliggörs 4 november – inbjudan till telefonkonferens

den 29 oktober 2020 08:00

Gunnebo offentliggör delårsrapport för perioden juli-september 2020, onsdagen den 4 november 2020 klockan 08.00, därefter bjuds in till telefonkonferens klockan 09.00 samma dag. 

På jakt efter de bästa talangerna – Gunnebo lanserar nytt traineeprogram: Upskill

den 21 oktober 2020 08:00

Upskill riktar sig till nyutexaminerade universitetsstudenter runt om i världen och syftet är att talanger med nya tankesätt ska söka sig till Gunnebo. I oktober 2020 påbörjar Gunnebo med arbetet att marknadsföra det nya traineeprogrammet, Upskill och att hitta kandidater bland nyutexaminerade studenter vid olika universitet.

Anna Borg Sæther lämnar Gunnebos styrelse

den 15 oktober 2020 08:30

Gunnebo offentliggör preliminärt resultat för tredje kvartalet 2020

den 15 oktober 2020 08:00

Gunnebo publicerar preliminärt resultat för juli och augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020

den 28 september 2020 08:00

Med anledning av att GB HoldCo AB, som indirekt ägs av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, idag har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende Gunnebo, offentliggör Gunnebo viss preliminär finansiell information för juli-augusti 2020 samt utsikter för september och fjärde kvartalet 2020.

Uttalande från styrelsen för Gunnebo med anledning av GB HoldCos offentliga kontanterbjudande

den 28 september 2020 07:40

En helt ny känsla av trygghet – Gunnebo lanserar EverydaySafe™

den 15 september 2020 08:00

Under varumärket Chubbsafes presenterar Gunnebo en banbrytande innovation: EverydaySafe™. Den smarta säkerhetslösningen har utvecklats med hjälp av de främsta experterna inom säker förvaring och är en patenterad* produkt. Den har utformats för att flexibelt och diskret kunna integreras i förvaringsenheter i köket, sovrummet eller på kontoret för att skydda värdesaker på ett fullständigt dolt sätt samtidigt som de är lättillgängliga för ägaren.

En organiserad IT-attack anmäld till Säpo

den 25 augusti 2020 18:37

Gunnebo anmälde på tisdagen en attack mot bolagets servrar till Säkerhetspolisen (Säpo). Beslutet fattades efter att de externa IT-specialister som analyserat attacken konstaterat att den var välorganiserad.

Gunnebo tar nästa steg i transformationen – den svenska verksamheten för Gateway avyttrad

den 6 augusti 2020 08:00

Som en del av Gunnebos transformation mot ett mer fokuserat, lönsamt och innovationsorienterat bolag har den svenska verksamheten för Gateway avyttrats.

Gunnebos delårsrapport april-juni 2020 offentliggörs 17 juli – inbjudan till telefonkonferens

den 10 juli 2020 08:00

Gunnebo offentliggör delårsrapport för perioden april-juni 2020, fredagen den 17 juli 2020 klockan 08.00, därefter bjuds in till telefonkonferens klockan 09.00 samma dag. 

För en säker shoppingupplevelse – Gunnebo lanserar lösning för att säkerställa social distansering i dagligvaruhandeln

den 3 juli 2020 08:00

Genom att butiker använder sig av OccuLinq, den högteknologiska lösningen för kundflödeskontroll som lanserats av Gunnebo, global leverantör av smarta lösningar för tillträdeskontroll, kan kunder känna sig säkra från Covid-19 i affärer, dagligvaruhandeln och shoppinggallerior.

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma den 29 juni 2020

den 29 juni 2020 16:29

Gunnebo ABs årsstämma ägde rum måndagen den 29 juni 2020 på Hotel Elite Park Avenue i Göteborg.

Gunnebo nummer ett i EMEA inom kontanthantering för detaljhandeln

den 27 maj 2020 08:00

Den senaste rapporten från det oberoende forsknings- och konsultföretaget, RBR, rankar Gunnebo som den marknadsledande leverantören av automatiserade kontanthanteringslösningar till detaljhandeln inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 26 maj 2020 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma måndagen den 29 juni 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Inregistrering från klockan 15.30.

Stoppa Covid-19 redan vid entrén – Gunnebo lanserar högteknologiska slussar för tillträdeskontroll

den 12 maj 2020 08:00

Gunnebo, global leverantör av smarta lösningar för tillträdeskontroll lanserar högteknologiska slussar med infektionskontroll i syfte att stoppa Covid-19 redan vid entrén till kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, fabriker samt i kollektivtrafiken.

Gunnebos delårsrapport januari-mars 2020 offentliggörs 21 april – inbjudan till telefonkonferens

den 14 april 2020 08:00

Gunnebo offentliggör delårsrapport för perioden januari-mars 2020, tisdagen den 21 april 2020 klockan 08.00, därefter bjuds in till telefonkonferens klockan 08.15 samma dag. 

Gunnebo senarelägger årsstämma 2020

den 3 april 2020 08:00

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av Covid-19, har Gunnebos styrelse fattat beslut om att senarelägga årsstämman till måndagen den 29 juni 2020.

Information om Covid-19 pandemins påverkan på Gunnebo

den 26 mars 2020 13:00

Till följd av Covid-19 pandemin vidtar Gunnebo åtgärder för att möta de nu bedömda konsekvenserna och anpassar verksamheten för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet. Detta innebär bland annat temporär stängning av produktionsenheterna i Indien och Italien på grund av myndighetsbeslut, samt nödvändiga kapacitetsanpassningar och kostnadsminskningar i bolagets globala verksamhet. Gunnebo ser även en minskad efterfrågan i varierande grad inom våra affärsområden, i det första kvartalet och som förväntas fortsätta även i det andra kvartalet 2020.

Försiktighetsåtgärder för att minska risk för smittspridning på Gunnebos årsstämma 2020

den 12 mars 2020 08:05

Gunnebo följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas. Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten nyligen har höjt risknivån för smittspridning i Sverige kommer Gunnebo att vidta vissa åtgärder vid årsstämman som äger rum tisdagen den 21 april 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 12 mars 2020 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Inregistrering från klockan 15.30. 

Gunnebo och Ferrimax ingår partnerskap i Spanien och Portugal

den 4 februari 2020 09:30

Gunnebo utvecklar en ny försäljningsmodell i Spanien och Portugal för försäljning och distribution av säkerhetsskåp under varumärket Chubbsafes genom att ingå partnerskapsavtal med Ferrimax. Partnerskapet är i linje med koncernens affärsområde Safe Storages strategi att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler.

Gunnebo och Loomis i USA ingår partnerskap för att växa affären till detaljhandeln med ny lösning för kontanthantering

den 7 januari 2020 11:00

Idag offentliggör Gunnebo ett partnerskap med Loomis U.S där värdetransportföretaget kommer att lansera en integrerad lösning för deponering av kontanter till den amerikanska detaljhandeln.

Åke Bengtsson ny ekonomi- och finansdirektör i Gunnebo AB

den 18 december 2019 09:06

Åke Bengtsson kommer att tillträda som Gunnebos ekonomi- och finansdirektör den 10 februari 2020.

Gunnebos koncernledning ökar innehav genom köpoptioner

den 16 december 2019 16:15

Under förra veckan har vissa personer i Gunnebos koncernledning ökat sitt innehav i Gunnebo genom att förvärva köpoptioner utställda av bolagets två största ägare - Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB - till ett pris som bedömts motsvara köpoptionernas marknadsvärde. Värderingen av köpoptionerna har utförts av oberoende part enligt gängse metoder. Optionerna löper under fem år.

Gunnebo tecknar samarbetsavtal med Transguard

den 16 december 2019 09:00

Avtalet kommer underlätta ett nära samarbete kring stora projekt för systemintegration i Förenade Arabemiraten.

Gunnebo och Insafe blir partners Storbritannien

den 1 november 2019 10:00

En central del av affärsområde Safe Storage strategi är att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler. Koncernen etablerar nu en partnerskaps-modell för försäljning och distribution av säkerhetsskåp i Storbritannien, genom ett partnerskapsavtal med landets äldsta och ledande distributör av säkerhetsskåp – Insafe. 

Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 31 oktober 2019 15:00

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. De 127 836 stamaktier i emissionen som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 september 2019 15:00

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Susanne Larsson lämnar posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo

den 23 september 2019 17:00

Susanne Larsson har bestämt sig för att lämna posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo för att ta upp nya utmaningar utanför koncernen.

Gunnebos företrädesemission fulltecknad

den 20 september 2019 08:10

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

den 28 augusti 2019 16:27

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Beslut vid Gunnebos extra bolagsstämma

den 26 augusti 2019 10:47

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen

den 21 augusti 2019 10:12

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 31 juli 2019 08:05

Aktieägarna i Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 augusti 2019 kl. 10.00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Gunnebo beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 360 Mkr med anledning av förvärvet av Cominfo

den 31 juli 2019 08:00

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef i Gunnebo och förändringar i koncernledningen

den 19 juli 2019 07:20

Styrelsen i Gunnebo har utsett Stefan Syrén till ny Vd och koncernchef för Gunnebo-koncernen. Stefan Syrén kommer att ta över som Vd och koncernchef senast i november 2019. Robert Hermans utses samtidigt till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef. Utöver dessa förändringar kommer regionstrukturen för Asia-Pacific och Americas att upphöra vid årsskiftet. Denna förändring är en konsekvens av implementationen av globala affärsområden i linje med den strategi som Gunnebo inledde i juli 2018.

Gunnebo har slutfört förvärvet av Cominfo

den 2 juli 2019 08:00

Gunnebo har slutfört förvärvet av tjeckiska tillträdeskontrollföretaget Cominfo a.s som offentliggjordes den 20 juni 2019. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control

Gunnebo har ingått avtal om att förvärva det Tjeckien-baserade tillträdeskontrollföretaget Cominfo och meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 360 Mkr

den 20 juni 2019 11:00

Gunnebo-koncernen har idag tecknat avtal om förvärvet av tjeckiska Cominfo a.s. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control. I samband med förvärvet meddelar Gunnebo avsikten att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare under det tredje kvartalet 2019. 

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2019

den 12 april 2019 17:51

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 11 april 2019 i Göteborg.

Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 26 april 2019

den 1 april 2019 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2019, fredagen den 26 april klockan 08.00.

Gunnebo publicerar årsredovisning för 2018

den 19 mars 2019 08:00

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 5 mars 2019 08:00

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus, Götaplatsen, Göteborg. Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 21 februari 2019 08:00

Tomas Wängberg, SVP Cash Management, har beslutat sig för att gå i pension. Han efterträds av Christian Weisser, som tillträder posten den 22 februari 2019.

Gunnebo publicerar bokslutskommuniké för 2018

den 8 januari 2019 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018, onsdagen den 6 februari klockan 08.00.

Gunnebo stänger avyttringen av verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg

den 3 december 2018 16:20

Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag 2018

den 15 november 2018 12:45

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm som besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Gunnebo har siktet inställt på en växande tunnelbanemarknad i Indien

den 15 november 2018 11:05

Gunnebo levererar hundratals biljettslussar till Indiens snabbt växande kollektivtrafiksystem.

Order till Korea nästa steg i Gunnebos snabba expansion inom biometrisk flygplatssäkerhet

den 15 november 2018 11:05

Gunnebo har mottagit en order för biometrisk tillträdeskontroll vid flygplatser från Korea Airport Corporation (KAC). Ordern utgörs av 14 gater som skall installeras innan säkerhetskontrollen vid de internationella flygplatserna i Gimpo och Jeju.

Butikskedja beställer kontanthantering från Gunnebo för 150 Mkr

den 15 november 2018 10:15

En stor europeisk butikskedja har beställt lösningar för deponering av kontanter med tillhörande service från Gunnebo. Kontraktet är värt 150 Mkr och löper under fem år. 

Ny mjukvaruplattform från Gunnebo utlovar stora effektivitetsvinster

den 15 november 2018 10:15

Gunnebo har utvecklat en ny mjukvaruplattform, utvecklad för Koncernens erbjudande inom kontanthantering. Plattformen utlovar stora effektivitetsvinster och en klart förbättrad användarupplevelse.

Nytt elektroniskt lås bekräftar Gunnebos position som innovativ pionjär

den 15 november 2018 09:10

Gunnebo lanserar KelNet, ett innovativt elektroniskt lås med hög säkerhet som möjliggör fjärrstyrning i realtid genom slumpmässiga engångskoder och krypterad kommunikation.

Dansk storbank installerar automatiserade bankfack från Gunnebo

den 15 november 2018 09:10

Danske Bank installerar Gunnebos bankfacksrobot, SafeStore Auto. Installationen av bankfacksroboten är redan igång och kommer att avslutas under 2019. 

Gunnebo publicerar delårsrapport för juli-september den 23 oktober 2018

den 25 september 2018 10:10

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden juli-september 2018, tisdagen den 23 oktober klockan 08.00. 

Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 15 november 2018

den 24 augusti 2018 10:00

Gunnebo arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 15 november klockan 08.00 - 13.00. 

Ändrat antal aktier och röster i Gunnebo

den 31 juli 2018 10:00

Ny organisationsstruktur i Gunnebo speglar ökat fokus på produkt

den 19 juli 2018 07:30

Från och med den 19 juli 2018 kommer Gunnebo att ha en ny organisationsstruktur som återspeglar Koncernens ökade affärsfokus på produkt.

Gunnebos styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

den 18 juli 2018 15:00

Gunnebo överlåter 103 580 stamaktier till deltagarna i LTIP 2015 samt beslutar om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för säkring av sociala avgifter.

Gunnebo planerar att avyttra sin verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg

den 17 juli 2018 12:07

Gunnebo har undertecknat ett erbjudande från det globala private equity företaget OpenGate Capital om att de ska förvärva verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att acceptera erbjudandet, som är föremål för konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen beräknas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.

Gunnebo publicerar delårsrapport för april-juni den 19 juli 2018

den 19 juni 2018 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2018, torsdagen den 19 juli klockan 08.00. 

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2018

den 12 april 2018 17:27

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 12 april 2018 i Göteborg.

Förändringar i Gunnebos koncernledning

den 6 april 2018 08:00

Stefan Syrén tillträder som SVP region Europe, Middle East & Africa den 1 maj 2018.

Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 24 april 2018

den 28 mars 2018 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2018, tisdagen den 24 april klockan 08.00.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 6 mars 2018 08:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. 

Gunnebo publicerar bokslutskommuniké för 2017 den 2 februari

den 4 januari 2018 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommuniké för 2017, fredagen den 2 februari klockan 08.00.

Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag

den 23 november 2017 12:33

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm som besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Gunnebo tecknar order om privat förvaring i Kina

den 23 november 2017 11:07

Gunnebo-koncernen kommer att leverera automatiserade bankfack, SafeStore Auto, till en ny fastighet ägd av CP Group i Beijing, Kina.

Gunnebo utökar samarbetet med NCR runt säkerhetsskåp för uttagsautomater

den 23 november 2017 11:07

Gunnebo-koncernen har utökat sitt leveransåtagande med en av väldens största tillverkare av bankomater, NCR, om att även förse fabriken i Columbus, Georgia med säkerhetsskåp för uttagsautomater.

Gunnebo får viktig affär för biljettspärrar till indisk tunnelbana

den 23 november 2017 10:32

Genom ett strategiskt partnerskap med SC Soft ska Gunnebo-koncernen leverera biljettspärrar till en av de längre tunnelbanelinjerna i Indien. Lösningen installeras för att minska intäktsbortfall och förbättra flödet av passagerare.

Strategiskt partnerskap skapar nya möjligheter för Gunnebo i USA

den 23 november 2017 09:30

Inför lanseringen av sin lösning för recirkulering av kontanter till kreditföreningar över hela USA har Gunnebo-koncernen har ingått partnerskap med CFM, en mjukvaruspecialist inom kontanthantering.

Gunnebo-koncernen publicerar det preliminära rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017

den 8 oktober 2017 18:00

Gunnebo publicerar delårsrapporten för juli-september den 25 oktober 2017

den 27 september 2017 11:30

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden juli-september 2017, onsdagen den 25 oktober klockan 08.00.

Gunnebo installerar biometrisk immigrationskontroll på Marseilles flygplats

den 31 augusti 2017 08:00

Gunnebo, en global leverantör av säkerhetslösningar, kommer att utrusta Marseilles flygplats med biometrisk gränskontroll i en affär värd 830 000 EUR.

Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 23 november 2017

den 24 augusti 2017 15:00

Gunnebo arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 23 november klockan 08.00 - 13.00. 

Gunnebo mottar order om 2,5 MEUR från högriskanläggning i Indien

den 13 juli 2017 10:00

Gunnebo-koncernen har mottagit en order värd 2,5 MEUR för leverans och installation av tillträdeskontroll vid en högriskanläggning i Indien.

Gunnebo har omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning

den 27 juni 2017 17:15

Gunnebo har under det andra kvartalet 2017 omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning. Den nya upplåningen utgörs av en sjuårig bilateral finansiering från AB Svensk Exportkredit om 75 miljoner EUR samt en femårig syndikerad lånefacilitet från BNP Paribas och SEB om 140 miljoner EUR med SEB som facilitetsagent.  

Gunnebo publicerar delårsrapporten för april-juni den 19 juli 2017

den 19 juni 2017 08:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden april-juni 2017, onsdagen den 19 juli klockan 08.00.

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2017

den 5 april 2017 18:00

Gunnebo AB:s årsstämma hölls onsdagen den 5 april 2017 i Göteborg.

Gunnebo publicerar delårsrapporten för januari-mars den 28 april 2017

den 31 mars 2017 09:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapporten för perioden januari-mars 2017, fredagen den 28 april klockan 08.00.

Gunnebo och Marionnaud tecknar avtal om installation av varularm

den 24 mars 2017 08:00

Kosmetika-kedjan Marionnaud har tecknat avtal med Gunnebo Gateway för installation av system för elektroniska varularm och stöldskydd i sina butiker runtom i Europa. Kontraktet löper under fem år och innefattar installation av elektroniska varularm i 1 200 butiker på 11 europeiska marknader.

Gunnebo gör ett starkt intryck på EuroShop 2017

den 21 mars 2017 08:00

Gunnebo närvarade på EuroShop 2017 5–9 mars och tog med besökarna på ett äventyr med en innovativ och inspirerande monter.

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

den 1 mars 2017 13:00

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 5 april 2017 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Gunnebo förhandsvisar lösning för den uppkopplade butiken under EuroShop 2017

den 16 februari 2017 11:00

Den 5–9 mars kommer Gunnebo att ställa ut på världens största mässa för detaljhandeln, EuroShop 2017. Speciellt inbjudna kunder kommer där ges möjlighet att utforska hur en uppkopplad butik, där all mjukvara och hårdvara görs tillgänglig i en enda applikation, i framtiden kan förbättra butikens säkerhet och effektivitet. 

Transguard och Gunnebo i utökat samarbete inom kontanthantering

den 24 januari 2017 10:00

Transguard, en av de största serviceleverantörerna till företag i Mellanöstern, har tecknat ett utökat avtal med Gunnebo kring effektiva lösningar för kontanthantering till detaljhandeln och nöjesindustrin. 

Gunnebo publicerar bokslutskommunikén för 2016 den 2 februari

den 5 januari 2017 10:00

Gunnebo-koncernen publicerar bokslutskommunikén för 2016 torsdagen den 2 februari klockan 09.00.

Karin Wallström ny direktör för marknad och kommunikation på Gunnebo

den 27 december 2016 08:00

Karin Wallström har blivit utsedd till direktör för marknadsföring och kommunikation (SVP Marketing and Communications) i Gunnebo-koncernen från den 1 januari 2017. 

Ändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

den 30 november 2016 15:00

Det totala antalet aktier i Gunnebo AB (publ) per den 30 november 2016 uppgår till 77 050 848, varav 76 320 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 393 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.