Gunnebo förvärvar elektroniskt säkerhetsföretag i Storbritannien

Säkerhetskoncernen Gunnebo förvärvar Clear Image, leverantör av elektroniska säkerhetslösningar och tjänster i Storbritannien.

Clear Image erbjuder smarta och innovativa elektroniska säkerhetslösningar och har ett mycket erfaret serviceteam. Kundstocken består bland annat av ledande värdetransportföretag, banker och detaljhandeln.

”Förvärvet av Clear Image passar Gunnebo perfekt”, säger Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall. ”Det stärker ytterligare vårt omfattande säkerhetserbjudande och öppnar nya möjligheter på den brittiska marknaden inom våra viktigaste kundsegment.”

Clear Image grundades 1997 som ett familjeägt privatföretag. Företaget har 60 anställda och en årlig omsättning på 58 MSEK.

Clear Image kommer att ingå i Gunnebos finansiella redovisning från oktober 2014 och kommer att påverka koncernens årsresultat positivt.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

Reports

Archive