Gunnebo planerar att stänga produktionsanläggning i Uckfield, England

Säkerhetskoncernen Gunnebo planerar att stänga produktionsanläggningen för tillträdeskontroll i Uckfield, England. Produktion och sammansättning som sker vid anläggningen idag kommer att flyttas till andra produktionsanläggningar för tillträdeskontroll i koncernen.

Tillväxten i regionerna Asia-Pacific och Americas, tillsammans med en minskad efterfrågan i Europa, gör att Gunnebo har för avsikt att se över produktionskapaciteten per region.

Den planerade stängningen kan komma att påverka 32 anställda och en förhandling kring detta har inletts. Stängningen är planerad att göras under fjärde kvartalet 2014. Kostnaden för stängningen kommer då att påverka resultatet för 2014 med 16 Mkr, med årliga besparingar på 11 Mkr från första kvartalet 2015.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

Reports

Archive