Gunnebo stänger avyttringen av verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg

Avyttringen av Gunnebos verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg som kommunicerades den 17 juli 2018 har nu godkänts av lokala fackföreningar och konkurrensmyndigheter. Som en följd av dessa godkännanden stänger Gunnebo idag avyttringen. Köpare är det globala private equity företaget OpenGate Capital.

Avyttringen förväntas ge en transaktionsförlust om uppskattningsvis 65 MEUR, av vilka cirka -20 MEUR förväntas vara kassaflödespåverkande. Uppskattningarna är preliminära och kommer slutjusteras efter stängning.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och Koncernchef, tel. 010-2095 045, eller
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications, tel. 010-2095 026, e-post karin.wallstrom@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com 

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 16:20.

Reports

Archive