Gunnebo publicerar delårsrapport för januari-mars den 24 april 2018

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2018, tisdagen den 24 april klockan 08.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 24 april klockan 09.30
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5661 9353

+44 20 3008 9819

Program för telefonkonferensen
09.25  Ring in
09.30  Sammanfattning av bokslutskommunikén av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson
09.55  Frågor och svar
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 24 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB
tel: 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com