Gunnebos koncernledning ökar innehav genom köpoptioner

Under förra veckan har vissa personer i Gunnebos koncernledning ökat sitt innehav i Gunnebo genom att förvärva köpoptioner utställda av bolagets två största ägare - Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB - till ett pris som bedömts motsvara köpoptionernas marknadsvärde. Värderingen av köpoptionerna har utförts av oberoende part enligt gängse metoder. Optionerna löper under fem år.

Stefan Syrén, Vd och koncernchef har ökat sitt innehav med 200 000 köpoptioner. Hans totala innehav är nu 100 000 aktier och 250 000 köpoptioner.

Robert Hermans, Stf Koncernchef samt SVP för Entrance Control, har ökat sitt innehav med 200 000 köpoptioner. Hans totala innehav är nu 35 000 aktier och 200 000 köpoptioner.

Christian Weisser, SVP för Cash Management har ökat sitt innehav med 200 000 köpoptioner. Hans totala innehav är nu 40 000 aktier och 200 000 köpoptioner.

Gunnebo AB har inte medverkat i erbjudandet. Huvudägarnas syfte med utställandet av köpoptionerna är att främja koncernledningens långsiktiga engagemang i bolaget.

GUNNEBO AB (Publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications, tel. 0708-283339