Avnotering av Gunnebo

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Gunnebo AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i aktien blir onsdagen den 9 december 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, tel. +46 (0)10-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv