Gunnebos delårsrapport april-juni 2020 offentliggörs 17 juli – inbjudan till telefonkonferens

Gunnebo offentliggör delårsrapport för perioden april-juni 2020, fredagen den 17 juli 2020 klockan 08.00, därefter bjuds in till telefonkonferens klockan 09.00 samma dag. 

Delårsrapport april-juni 2020  
Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publicering.

Telefonkonferens den 17 juli 2020 kl 09.00
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:
Sverige +46 8 505 583 74
Storbritannien +44 33 3300 9263
USA + 1 833 823 0586

Program
08.50  Ring in
09.00  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef, Stefan Syrén
           samt Ekonomi- och finansdirektör, Åke Bengtsson
09.30  Q&A
09.40  Telefonkonferens avslutas

Presentationsmaterial finns tillgängligt vid offentliggörandet av rapport via: https://financialhearings.com/event/12953 eller www.gunnebogroup.com. Presentationen finns även tillgänglig i efterhand via dessa kanaler.

För mer information, kontakta: 
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations tel. 010-20 95 099 

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv