Anna Borg Sæther lämnar Gunnebos styrelse

Till följd av att Anna Borg Sæther tillträder som vd och koncernchef för Vattenfall den 1 november 2020 har hon valt att från och med samma datum lämna sitt uppdrag som ledamot i Gunnebo AB (publ) styrelse, då den nya tjänsten innebär en ökad arbetsbelastning.

Jag vill å styrelsens vägnar tacka Anna för hennes arbete och engagemang för Gunnebo och framförallt för hennes bidrag till att ytterligare utveckla Gunnebos revisionsutskott. Vi önskar henne lycka till i hennes nya roll på Vattenfall”, säger Panu Routila, styrelseordförande Gunnebo.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst två suppleanter, vilket innebär att styrelsen är beslutsför även efter Anna Borg Sæthers utträde. Valberedningen har ännu inte utarbetat ett förslag till beslut om ledamöter för årsstämman 2021.

 

För mer information, kontakta:
Panu Routila, Styrelsens ordförande, genom Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations,
tel. +46 (0)10-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring,
kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är
noterad på NASDAQ Stockholm.
www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv