Förändringar i Gunnebos koncernledning

Tomas Wängberg, SVP Cash Management, har beslutat sig för att gå i pension. Han efterträds av Christian Weisser, som tillträder posten den 22 februari 2019.

Christian Weisser har bland annat haft ledande positioner inom Diebold Nixdorf, senast som SVP och Managing Director för regionen Europe, Middle East & Africa. Christian kommer att ta plats i Gunnebos koncernledning.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef, tel. 010-2095 057, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 010-2095 026

www.gunnebogroup.com    

Denna information är sådan information som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019, kl. 08.00.

Rapporter

Arkiv