Gunnebo framtidssäkrar sin position i Americas – investerar i toppmodern anläggning i USA

Gunnebos nya toppmoderna anläggning i Milford, Cincinnati, Ohio kommer att ersätta de tre befintliga verksamheterna för Gunneboägda Hamilton. Investeringen innebär en rad affärsstrategiska fördelar som ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan samt stärkt kundupplevelse. Investeringen beräknas uppgå till cirka 180 Mkr och väntas vara färdigställd under slutet av 2021.

Den långsiktiga strategiska investeringen på den amerikanska marknaden innebär samlokalisering av tre verksamheter under ett och samma tak. Verksamheten kommer ombesörja alla delar av Gunnebos värdekedja; från FoU och innovation via produktion, till försäljning och showroom för produkter.

Den nya anläggningen kommer bli en innovationshub för den amerikanska marknaden och huvudsakligen producera kassaskåp, valv, rörpostsystem för banker och handeln som lösningar för kontanthantering och GSA (US Government General Services Administration).

”Med vår nya anläggning vässar vi vår konkurrenskraft och stärker vår position i hela Americas. Investeringen ger oss bättre förutsättningar att nå våra målsättningar genom att leverera innovativa produkter till våra kunder på denna stora och viktiga marknad”, säger Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo.

Investeringen innebär ett minskat klimatavtryck i jämförelse med dagens situation med väsentligt lägre energiförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Förbättrad effektivitet och möjligheter att bättre tillvarata innovationskraften i bolaget är kärnan i investeringen. Att man därtill kan addera hållbarhetsfokus, ökad kundnytta och bättre möjligheter att både behålla och attrahera rätt medarbetare bidrar till att vi stärker vår position som en ledande aktör i säkerhetsbranschen i Americas”, säger Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo.

Investeringen beräknas uppgå till cirka 180 Mkr. Gunnebo har erhållit incitament från REDI Cincinnati, Jobs Ohio, Clermont County och Union Township i form av bidrag, särskild finansiering och förbättringar i infrastruktur. Anläggningen väntas stå klar för produktion under slutet av 2021.

För mer information, kontakta:
Stefan Syrén, Vd och koncernchef, Gunnebo tel. 010-20 95 014
Isabelle Ljunggren, Director Corporate Communications, Gunnebo, tel. 0
10-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr. www.gunnebogroup.com
 

Rapporter

Arkiv