Gunnebo ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

GB HoldCo AB (”GB HoldCo”), som indirekt ägs av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Gunnebo AB (publ) (”Gunnebo” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 17 november 2020. GB HoldCo kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Gunnebo och har meddelat Bolaget att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget.

Styrelsen för Gunnebo har idag, på begäran av GB HoldCo, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Gunnebo har vidare idag på begäran av GB HoldCo kallat till extra bolagsstämma att hållas den 16 december 2020 för bland annat val av styrelse.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, tel. +46 (0)10-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv