Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag

Gunnebo-koncernen har idag haft kapitalmarknadsdag i Stockholm som besöktes av runt 40 analytiker, journalister, investerare och fondförvaltare.

Dagen började med en strategisk uppdatering  av Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange:

“Gunnebo har en väl definierad strategi och vi är på god väg att implementera den. Säljregionerna Asia-Pacific och Americas utvecklas väl. I region Europa, Mellanöstern och Afrika har vi både enheter som utvecklas väl, som Mellanöstern, och de som har en svagare utveckling, som Frankrike och Sydafrika.”

”Vi har en tillväxtagenda på plats för vår verksamhet i Frankrike, som även innefattar åtgärder för fortsatt förbättrad effektivitet. Den fokuserar bland annat på att växa försäljningen till nya kundgrupper, förbättra effektiviteten genom en översyn av strukturen i vår franska affär, samt på att säkerställa effektiva processer för inköp och logistik. Agendan kommer att börja implementeras under första halvåret 2018.”

”I Sydafrika har vi stängt produktionen, vilket gör att vi nu fullt ut kan fokusera på våra kunder och försäljning.”

”Därutöver har vi en stark agenda på plats för att supportera tillväxt genom de huvudsakliga produktområdena, genom att investera i mjukvara och digitalisering samt genom noga utvald icke-organisk tillväxt.”

Dagen fortsatte sedan med en finansiell uppdatering av koncernens Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt presentationer av de tre produktområdena Kontanthantering, Tillträdeskontroll och Säkerhetsskåp & Valv. Dagen avslutades med en demonstration av Gunnebo Retail Solution – en mjukvaruplattform som gör det möjligt att koppla upp alla system i en butik mot en lättillgänglig, öppen plattform.

Alla presentationer samt en inspelad webcast kommer finnas tillgänglig på www.gunnebogroup.com från kvällen den 23 november.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications, tel. 010-2095 026, 
e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv