Gunnebo publicerar årsredovisning för 2018

Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Årsredovisningen finns tillgänglig i elektronisk form på Gunnebos webbplats, www.gunnebogroup.com. 

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som uppgivit att de vill ha årsredovisningen hemskickad samt till övriga intressenter som meddelat att de vill ha ett tryckt exemplar distribuerat. 

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB
tel: 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com    

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2019 kl. 08.00.

Rapporter

Arkiv