Gunnebo och Insafe blir partners Storbritannien

En central del av affärsområde Safe Storage strategi är att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler. Koncernen etablerar nu en partnerskaps-modell för försäljning och distribution av säkerhetsskåp i Storbritannien, genom ett partnerskapsavtal med landets äldsta och ledande distributör av säkerhetsskåp – Insafe. 

“Partnerskapet med Insafe i Storbritannien ger oss utmärkt marknadstäckning via ett välrenommerat företag. Det ger även Gunnebo möjligheter att ytterligare utöka vår affär på den brittiska marknaden” säger Stefan Syren, SVP Business Unit Safe Storage. “Nu kan vi fokusera på det som Gunnebo verkligen är bra på – innovation och att skapa anpassade erbjudanden till kundsegment med behov av att skydda värdesaker. Fördelarna för Insafe blir i gengäld ökade möjligheter att möta sina kunders behov i Storbritannien samt möjlighet att direkt påverka produktutveckling och erbjudanden från Gunnebo till kundmålgruppen.

"Som ledande säkerhetsskåpsföretag är det här partnerskapet en unik möjlighet för Insafe att kombinera vår uppskattade kundservice med det erkända varumärket, Chubbsafes”, säger Alan Bullock, Insafes grundare och ordförande. "Det här är ett banbrytande initiativ som ger synergier mellan högsta service-nivå och produkter i världsklass till nuvarande och nya kunder”.

Partnerskapet träder i kraft den 1 november, 2019

Gunnebo AB
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Syrén, SVP Business Unit Safe Storage och tillträdande Vd och Koncernchef, tel. 0721-86 40 44, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-28 33 39