Förändring i Gunnebos koncernledning

Robert Hermans har på egen begäran valt att lämna sin roll som vice vd för Gunnebo och SVP för affärsområdet Entrance Control för att anta nya utmaningar i en annan bransch.

Jag vill tacka Robert för hans prestation och mångåriga engagemang för Gunnebo som bidragit till att positionera Entrance Control som en världsledande aktör inom deras verksamhetsområde. Dessutom vill jag å koncernledningens vägnar önska Robert stort lycka till i hans nya roll”, säger Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo.

Robert Hermans kommer kvarstå i tjänst under uppsägningstiden och tillträder därefter sin nya roll utanför branschen. Processen med att rekrytera en efterträdare har inletts.  

För mer information kontakta:
Stefan Syrén, Vd och Koncernchef, Gunnebo tel. 010-20 95 014
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo tel. 010-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv