Åke Bengtsson ny ekonomi- och finansdirektör i Gunnebo AB

Åke Bengtsson kommer att tillträda som Gunnebos ekonomi- och finansdirektör den 10 februari 2020.

Han efterträder Susanne Larsson, som lämnar koncernen under februari månad.

Åke Bengtsson har en bred erfarenhet från globala, tillverkande industriella bolag. Han kommer närmast från Haldex AB där han varit Vd och koncernchef och innan dess finans- och ekonomidirektör.

”Åke tar med sig värdefull erfarenhet som är viktig för Gunnebos förändringsresa, till en kundfokuserad, innovativ och framgångsrik internationell säkerhetskoncern”, säger Stefan Syrén.

Åke Bengtsson kommer att ingå i Gunnebos koncernledning.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-283339

www.gunnebogroup.com