Gunnebo nummer ett i EMEA inom kontanthantering för detaljhandeln

Den senaste rapporten från det oberoende forsknings- och konsultföretaget, RBR, rankar Gunnebo som den marknadsledande leverantören av automatiserade kontanthanteringslösningar till detaljhandeln inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Rapporten Retail Cash Automation är en global studie med fokus på marknadsstorlek och marknadsandelar för fyra typer av kontanthanteringsapplikationer: back-office-deponering, back-office-recirkulering, recirkulering i kassalinjen samt deponering i kassalinjen.

Gunnebo är den enda leverantören som producerar samtliga fyra produktområden inom kontanthantering i EMEA och har en marknadsandel inom detaljhandelssegmentet som nästan motsvarar en fjärdedel.

Enligt RBR är detta en marknad som globalt har vuxit med 15 procent mellan 2017 och 2019 med nästan 100 000 nya installationer.

Vi är stolta över resultatet och studien bekräftar Gunnebo som en ledande leverantör av smarta kontanthanteringslösningar. Vi fortsätter att leverera stort värde till detaljhandeln, från optimering och spårbarhet i kontanthanteringsprocessen till ökad säkerhet vilket sammantaget bidrar till en bättre kundupplevelse,” säger Christian Weisser, SVP Cash Management.

Gunnebo Cash Management är även väl positionerade för att möta det ökade behovet av kontanthanteringssystem där hygien utgör en nyckelfaktor. ”Våra helhetslösningar bidrar till att minska antalet beröringspunkter och för att upprätthålla social distansering mellan kassapersonal och kunder,” tillägger Christian Weisser.

Om Retail Cash Automation 2020 och RBR
RBR:s rapport: Retail Cash Automation 2020 analyserar 26 marknader i Americas, EMEA och Asia-Pacific. Förutom att tillhandahålla information om marknadsstorlek innehåller rapporten även analys per produkt, detaljhandelssegment och leverantör. RBR är ett strategiskt forsknings- och konsultföretag med tre decenniers erfarenhet inom bank och detaljhandelsautomatisering, kort och betalningsmetoder. RBR tillhandahåller sina klienter oberoende rådgivning och insikter genom publicerade rapporter, konsulttjänster, nyhetsbrev och event.

Om Cash Management
Cash Management levererar automatiserade kontanthanteringslösningar, mjukvara och tjänster för detaljhandel, banker och värdetransportörer. Vi skapar en effektivare och säkrare kontantprocess och minskar kostnaderna för hanteringen av sedlar och mynt genom hela cykeln. Vårt erbjudande innefattar produkter, mjukvara och tjänster för sluten kontanthantering, recirkulering av kontanter och kontantdeponering. www.gunnebocashmanagement.com

För mer information, kontakta: 
Christian Weisser, SVP Cash Management, Gunnebo, tel. +49 173 6052 123
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo tel. 010 20 95 099
 

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com