På jakt efter de bästa talangerna – Gunnebo lanserar nytt traineeprogram: Upskill

Upskill riktar sig till nyutexaminerade universitetsstudenter runt om i världen och syftet är att talanger med nya tankesätt ska söka sig till Gunnebo. I oktober 2020 påbörjar Gunnebo med arbetet att marknadsföra det nya traineeprogrammet, Upskill och att hitta kandidater bland nyutexaminerade studenter vid olika universitet.

Vi har valt att investera i traineeprogrammet eftersom vi bedömer att det är en viktig framtida framgångsfaktor att rätt talanger söker sig till Gunnebo. Vi vill rekrytera individer som förutom att bidra till verksamheten också har förmågan att utmana oss,” säger Stefan Syrén, vd och koncernchef, Gunnebo.

Gunnebo har under många år investerat i olika ledarskapsutbildningar där Upskill ska ses som ett viktigt tillägg. Mellan 8–10 nyutexaminerade studenter kommer rekryteras till traineeprogrammet med avsedd start i februari 2021. Varje adept kommer få en roll inom ett av Gunnebos affärsområden: Entrance Control, Safe Storage eller Cash Management.

Gunnebos HR-team har börjat arbetet med att identifiera medarbetare som antar rollen som mentor till adepterna under traineeperioden. Mentorerna kommer stötta adepterna i deras projekt och delta i gemensamma utbildningar. Syftet med Upskill är att kombinera det bästa av två världar dvs adepter ges möjlighet till ett utvecklande jobb samtidigt som mentorer och andra medarbetare får möjlighet till kompetensutveckling genom de projekt som adepterna driver. Kärnan i traineeprogrammet är att kombinera nytänkande och matcha den med Gunnebos interna expertis.

Som en internationell och kulturellt diversifierad organisation är vi på Gunnebo ett företag där nyutexaminerade har möjlighet att växa. Vår förhoppning är att våra trainees kommer utvecklas och växa hos oss samtidigt som de bidrar med energi och nya kompetenser,” säger Stefan Syrén, vd och koncernchef, Gunnebo.

För mer information om traineeprogrammet Upskill besök:
https://www.gunnebogroup.com/Careers/UpSkill

För mer information, kontakta:
Stefan Syrén, vd och koncernchef, Gunnebo tel. 010-20 95 014
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo, tel. 0
10-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv