Gunnebo och Ferrimax ingår partnerskap i Spanien och Portugal

Gunnebo utvecklar en ny försäljningsmodell i Spanien och Portugal för försäljning och distribution av säkerhetsskåp under varumärket Chubbsafes genom att ingå partnerskapsavtal med Ferrimax. Partnerskapet är i linje med koncernens affärsområde Safe Storages strategi att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler.

I november kommunicerade Gunnebo partnerskapet med Insafe i Storbritannien. Nu är den nya distributörsmodellen för Spanien och Portugal färdig att lanseras tillsammans med en av regionens ledande leverantörer av fysisk säkerhet, Ferrimax som blivit utvalda som partner att representera varumärket Chubbsafes.

”Partnerskapet med Ferrimax visar att vi har ett bra tempo på implementeringen av vår strategi att etablera en partnerskapsmodell för försäljning och leverans på strategiska marknader i Europa,” säger Stefan Syren, Vd och koncernchef för Gunnebo AB samt SVP Business Unit Safe Storage.

”Tillsammans med Ferrimax som vår noga utvalda partner i Spanien och Portugal har vi möjlighet att återta Gunnebos marknadsposition som en ledande aktör på den spanska och portugisiska marknaden. Detta kommer nu att ske under varumärket Chubbsafes”.

”Det finns en tillväxt på säkerhetsmarknaden vilken i dagsläget har fångats upp av larmföretag. Det lämnar en stor potential för oss inom andra delar av marknaden", säger Antonio de La Casa, Vd på Ferrimax.

”Ferrimax har sålt säkerhetsskåp i över 40 år, men för att få full utväxling på dessa marknadstrender är det en stor fördel att vara en global aktör, som Gunnebo. Tillsammans med Gunnebo kommer vi att kunna leverera en utmärkt kundupplevelse baserad på ett brett erbjudande och omfattande produkt- och marknadskunskap till den spanska och portugisiska marknaden.”

Partnerskapet träder i kraft i början av februari 2020.

Gunnebo AB (Publ)
Communications

För mer information, vänligen kontakta
Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo AB samt SVP Business Unit Safe Storage, tel. 010-20 95 059
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39