Gunnebo publicerar årsredovisning för 2019

Gunnebo har idag publicerat och påbörjat distributionen av årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på Gunnebos hemsida: www.gunnebogroup.com. 

Årsredovisningen kommer inom de närmsta veckorna att börja distribueras per post till de aktieägare samt övriga intressenter som meddelat att de vill ha årsredovisningen i tryckt format.

Denna information är sådan som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2020 kl.10:30 CET.

 

För ytterligare information kontakta:
Isabelle Ljunggren, Director, Investor Relations, tel. 010-20 95 099

 

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com