Gunnebo och Insafe blir partners Storbritannien

den 1 november 2019 10:00

En central del av affärsområde Safe Storage strategi är att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler. Koncernen etablerar nu en partnerskaps-modell för försäljning och distribution av säkerhetsskåp i Storbritannien, genom ett partnerskapsavtal med landets äldsta och ledande distributör av säkerhetsskåp – Insafe. 

Gunnebo publicerar delårsrapport för juli-september den 6 november 2019

den 7 oktober 2019 09:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden juli-september 2019, onsdagen den 6 november klockan 08.00.

Gunnebo har slutfört förvärvet av Cominfo

den 2 juli 2019 07:00

Gunnebo har slutfört förvärvet av tjeckiska tillträdeskontrollföretaget Cominfo a.s som offentliggjordes den 20 juni 2019. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control

Gunnebo publicerar delårsrapport för april-juni den 19 juli 2019

den 13 juni 2019 09:00

Gunnebo-koncernen publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2019, fredagen den 19 juli klockan 08.00.

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2019

den 12 april 2019 16:51

Gunnebo AB:s årsstämma hölls torsdagen den 11 april 2019 i Göteborg.