Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 23 november 2017

Gunnebo arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 23 november klockan 08.00 - 13.00. 

Programmet kommer preliminärt att ha följande innehåll:

  • En uppdatering av Gunnebos strategiska agenda
  • Presentation av Gunnebos största produktområden
  • Demonstration av Gunnebo Retail Solution, som ansluter säkerhetsprodukter och andra system inom detaljhandeln via en och samma plattform
  • Möjlighet att ställa frågor kring Gunnebos verksamhet

Kapitalmarknadsdagen, som hålls på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm kommer att starta med registrering 08.00 och frukostbuffé. Programmet håller sedan på mellan 8.30 och 13.00 och avslutas därefter med en gemensam lunch.

Anmälan görs på mejl till malin.serrander@gunnebo.com. Uppge gärna om du kommer att närvara på frukosten och/eller lunchen.

En webcast från dagen kommer att publiceras på www.gunnebogroup.com.

Varmt välkommen till Gunnebos Kapitalmarknadsdag den 23 november 2017.


GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, e-post karin.wallstrom@gunnebo.com, eller

Malin Serrander, IR-assistent Gunnebo AB, tel. 010-2095 041, e-post malin.serrander@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv