Gunnebo har omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning

Gunnebo har under det andra kvartalet 2017 omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning. Den nya upplåningen utgörs av en sjuårig bilateral finansiering från AB Svensk Exportkredit om 75 miljoner EUR samt en femårig syndikerad lånefacilitet från BNP Paribas och SEB om 140 miljoner EUR med SEB som facilitetsagent.  

Den nya finansieringen innebär att Koncernen utökat sin grundfinansiering från 1,6 miljarder SEK till 2,1 miljarder SEK.

”Vi är mycket nöjda med vår omfinansieringsprocess som gett oss ett större låneutrymme till bättre villkor än tidigare”, kommenterar Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange. ”Det innebär att vi har större möjligheter att investera i lönsam tillväxt genom såväl ökad forskning och utveckling och strukturåtgärder som genom förvärv.”

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, Vd och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com 

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017 kl.17.15 CET.


Rapporter

Arkiv