Gunnebo planerar att avyttra sin verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg

Gunnebo har undertecknat ett erbjudande från det globala private equity företaget OpenGate Capital om att de ska förvärva verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att acceptera erbjudandet, som är föremål för konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen beräknas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.

Den planerade avyttringen överensstämmer med Gunnebos strategi att skapa en mer fokuserad verksamhet runt produktområdena Safe Storage, Cash Management och Entrance Control.  Verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg är till stor del en affär inom systemintegration, vilket inte är i fokus för Gunnebo framöver. Med avyttringen kommer Gunnebo att överföra verksamheten till en ägare med fullt fokus på den lokala affären inom systemintegration, vilket förväntas gynna verksamheten och dess anställda.

"Den planerade försäljningen av den franska och belgiska verksamheten inom systemintegration stämmer överens med vår strategi att bli ett mer fokuserat produktbolag", säger Gunnebos VD och Koncernchef Henrik Lange. "Med OpenGate Capital som ägare kommer denna verksamhet att ha de rätta förutsättningarna för att vidareutveckla verksamheten i linje med sin egen tydligt definierade agenda."

Den planerade försäljningen inkluderar det franska säljbolaget, de två franska tillverkningsenheterna Bazancourt och Baldenheim samt verksamheterna i Belgien och Luxemburg. Verksamhetens omsättning uppgick 2017 till 117 MEUR. Verksamheten har cirka 930 anställda.

Verksamheten kommer att redovisas som avvecklad verksamhet i Koncernens kvartalsrapport för andra kvartalet 2018.

Avyttring ger transaktionsförluster om 60-65 MEUR
Köpeskillingen är symbolisk och avyttringen förväntas ge en transaktionsförlust om 60-65 MEUR. Av dessa förväntas 15 MEUR vara kassapåverkande i form av kapitalinjektion och transaktionskostnader. I andra kvartalet kommer en transaktionsförlust om 60 MEUR att redovisas, av vilka 1 MEUR är kassapåverkande.

Ny struktur för extern finansiell rapportering
Den planerade avyttringen är en konsekvens av Koncernens strategi att fokusera affären runt utvalda produktområden, vilket innebär ett skifte från region till produkt. Koncernen kommer därför från och med andra kvartalet 2018 att presentera sin finansiella rapportering utifrån fyra Business Units - Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security. Rapporten kommer att publiceras som planerat den 19 juli klockan 8.00.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och Koncernchef, tel. 010-2095 045, eller
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications, tel. 010-2095 026, e-post
karin.wallstrom@gunnebo.com 

www.gunnebogroup.com
Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2018 kl. 12:06.