Nytt elektroniskt lås bekräftar Gunnebos position som innovativ pionjär

Gunnebo lanserar KelNet, ett innovativt elektroniskt lås med hög säkerhet som möjliggör fjärrstyrning i realtid genom slumpmässiga engångskoder och krypterad kommunikation.

Tack vare låsets unika kryptering och motstånd mot både cyber- och fysiska attacker är KelNet det första elektroniska låset på marknaden som uppfyller den högsta säkerhetsklassificeringen från Europas certifieringsbyrå, ECB. Även biometrisk verifiering kan integreras i låset, som ett extra säkerhetskrav.

KelNet har en bred målgrupp:

  • Butikskedjor som kräver en enkel och samtidigt säker åtkomst för många användare
  • Värdetransportföretag som behöver enkel kodhantering och ruttplanering
  • Banker som kräver fjärrövervakning av samtliga elektroniska lås i verksamheten

KelNet är det första elektroniska låset i branschen som är EN1300 DS-certifierat av ECB. Det innebär att låset på ett säkert sätt kommunicerar data, säkerställer konfidentialitet, autentisering och integritet samtidigt som tillgängligheten av systemdata är hög.

Låset kan fjärrstyras, vilket ger verksamhetsansvariga personer full kontroll över ett lås – eller samtliga lås i ett nätverk, var de än befinner sig. Att lägga till eller ta bort användare, ange användarrättigheter och låsparametrar kan utföras i realtid på distans.

Säkerhetschefer kan kontrollera aktuell status för enskilda lås på direkten, för snabb identifiering av tekniska problem och betydligt förbättrade svarstider. Engångskoder kan distribueras till personal via en webbläsare eller via telefon.

"Med sitt system för krypterad dataöverföring gör KelNet att vi nu kan se slutet på komplex och kostsam administration på plats, begränsningar i antalet användare och loggar om vem som har vilka rättigheter när och var", säger Stefan Syrén, Senior Vice President Safe Storage.

"KelNet bekräftar Gunnebos ledande ställning inom digital säkerhet. Marknaden är krävande med hårda regelverk för att få relevanta säkerhetscertifikat, samtidigt som kunderna ställer krav på hög flexibilitet och användarvänlighet."

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communication

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Syrén, SVP Business Unit Safe Storage, tel. 0721-86 40 44, eller
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications Gunnebo AB,
tel. 0708-28 33 39

www.gunnebogroup.com

Rapporter

Arkiv