Ny organisationsstruktur i Gunnebo speglar ökat fokus på produkt

Från och med den 19 juli 2018 kommer Gunnebo att ha en ny organisationsstruktur som återspeglar Koncernens ökade affärsfokus på produkt.

Gunnebo ändrar sin organisationsstruktur för att återspegla förändringen i Koncernens strategi, från region till produkt.

“Från och med nu kommer vi att ha produktdimensionen som det primära rörelsesegmentet i vår affär,” säger Henrik Lange, Gunnebos VD och Koncernchef. “Därför har vi justerat Koncernens organisation så att den är i enlighet med hur vi styr, följer upp och rapporterar vår affär”.

Från och med 19 juli 2018 består Koncernledningen av följande funktioner och personer:

Henrik Lange, VD och Koncernchef
Susanne Larsson, CFO
Christian Carlsson, SVP HR & Hållbarhet
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications

Stefan Syrén, SVP Business Unit Safe Storage
Robert Hermans, SVP Business Unit Entrance Control
Tomas Wängberg, SVP Business Unit Cash Management
Stefan Syrén, SVP Business Unit Integrated Security

Stefan Syrén, SVP Europe
Sacha de la Noë, SVP APAC, Middle East and Africa.
Daniel Schroeder, SVP Americas

Rolf Kjällgren, SVP för Safes & Vaults sedan november 2016, kommer inte längre att vara medlem av Koncernledningen, men är ansvarig för Safe Storage Operations och den globala verksamheten för säkerhetsskåp till uttagsautomater. I sin nya roll kommer Rolf att rapportera till Stefan Syrén.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och Koncernchef, tel. 010-2095 057, eller
Karin Wallström Nordén,
SVP Marketing & Communications, tel. 010-2095 026
e-mail
karin.wallstrom@gunnebo.com 

 www.gunnebogroup.com 

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontakt­personernas försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 7.30.