Förändringar i Gunnebos Koncernledning

Säkerhetskoncernen Gunnebo utser ny Senior Vice President för Region Asia-Pacific.

Sacha de La Noë har blivit utsedd till Senior Vice President för Region Asia-Pacific från den 1 januari 2015. Sacha har arbetat för Gunnebo sedan 2005 och har varit ansvarig för Koncernens globala ATM-affär, ekonomichef för Region APAC & MEA och affärsområdet Banksäkerhet och Kontanthantering. Idag är Sacha Sub-Regional Director för Sydostasien.

Innan han började på Gunnebo har Sacha haft ledande positioner inom Wilson Logistics/TNT Freight Management och Oriflame.

Region Asia-Pacific består av säljbolag på åtta marknader samt ett antal marknader med representationskontor och distributörsnätverk. Regionen står för 18 procent av Koncernens försäljning. För räkenskapsåret 2013 var den organiska försäljningstillväxten 20 procent och rörelsemarginalen 14 procent.

Utöver rollen som VD och Koncernchef har Per Borgvall även varit tillförordnad SVP Region Asia-Pacific. Sacha tillträder nu denna tjänst från 1 januari 2015 och blir då även medlem av Koncernledningen.

Gunnebos koncernledning från den 1 januari 2015:

  • Per Borgvall, VD och Koncernchef
  • Morten Andreasen, SVP Region Europe, Middle East & Africa
  • Sacha de La Noë, SVP Region Asia-Pacific
  • Tomas Wängberg, SVP Region Americas
  • Robert Hermans, SVP Entrance Control
  • Lars Thorén, SVP Operations
  • Christian Johansson, Ekonomi- och finansdirektör
  • Magnus Lundbäck, SVP HR & Sustainability
  • Anna Almlöf, SVP Marketing & Service


GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

Informationen är sådan som Gunnebo kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2014 kl. 11.00.

Rapporter

Arkiv